Indlægsseddel med sikker lukning

Outserts bliver ligesom indlægssedler trykt i lille fold og leveres i foldet tilstand. Papirkanterne er indarbejdet i produktet, de foldede kanter er åbne eller lukkede. Ud over outserts med parallel- og med krydsfold, er to lukningsmuligheder tilgængelige:

Din kontaktperson

Lars Jørgensen
Account Manager Nordics
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.