Pålidelig løsning af udfordringerne i den farmaceutiske branche

Life Science industrien er en af de vigtigste industrigrene overhovedet – og i tider med stigende globalisering og en hurtigt voksende og aldrende verdensbefolkning er den vigtigere end nogensinde. Samtidig står branchen over for en stor række udfordringer, for eksempel:

  • nye og digitale teknologier
  • tiltagende strengere reguleringer
  • dalende partistørrelser
  • stadigt kortere time-to-market

Den rigtige emballage spiller også en vigtig rolle i løsningen af dette. Når alt kommer til alt er lægemiddelemballagen imidlertid multifunktionel: Den er et informations- og reklamemedium, beskyttelse mod forfalskning og manipulation, håndtering og applikationshjælp i én. Til denne brede vifte af opgaver kræves innovative og gennemtænkte emballageløsninger, der ned til den mindste detalje er tilpasset det formål, den skal bruges til.

Som totaludbyder af foldeæsker, klæbeetiketter, indlægssedler og kombinerede produkter har Faller Packaging de rigtige løsninger i sin portefølje til alle de krav, der stilles til farmaceutisk emballage i dag - og udvikler dem konstant for at følge med tiden. Digitale teknologier, netværksprocesser og en konstant stræben efter nye ideer viser i den forbindelse vejen til en succesrig fremtid.

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig