Ganske enkelt bedre informeret

Patient Alert Cards eller patientkort har den fordel, at patienten direkte sammen med medicinen modtager et kort eller yderligere brugsinformationer med forskellige oplysninger. Således kan for eksempel information om at tage den ordinerede medicin anvendes. Derudover kan kortet suppleres af patienten med data om sig selv og hans ordinerede dosis.

De mulige modeller af patient- og medicineringskort som en del af emballagen er meget forskellige. Direkte integreret i konstruktionen af ​​foldeæsken, kombineret med en indlægsseddel eller separat som et enkelt kort - dette er kun et par muligheder. Gå på opdagelse i de mange løsningsmuligheder i vores hvidbog: "Patient Alert Cards og sammenlignelige informationsbærere som del af lægemiddelemballagen"

Patient Alert Cards eller patientkort har den fordel, at patienten direkte sammen med medicinen modtager et kort eller yderligere brugsinformationer med forskellige oplysninger. Således kan for eksempel information om at tage den ordinerede medicin anvendes. Derudover kan kortet suppleres af patienten med data om sig selv og hans ordinerede dosis.

De mulige modeller af patient- og medicineringskort som en del af emballagen er meget forskellige. Direkte integreret i konstruktionen af ​​foldeæsken, kombineret med en indlægsseddel eller separat som et enkelt kort - dette er kun et par muligheder. Gå på opdagelse i de mange løsningsmuligheder i vores hvidbog: "Patient Alert Cards og sammenlignelige informationsbærere som del af lægemiddelemballagen"

Whitepaper - Patient Alert Card
3 MB  /  pdf
Product Fiche - Patient card Dry Peel
200 KB  /  pdf

Din kontakt, hvis du har flere spørgsmål

Account Manager Janik Rupp
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.