Meget information på meget lidt plads

Multipage-etiketterne byder på særligt meget plads til information på et meget begrænset område – Fra produktbeskrivelsen, over udførlige kliniske studier, og hen til reklamebudskaber, eller beskrivelser på flere sprog. De udgør en kombination af etiket og indlægsseddel og fås i to versioner: som booklet-etiketter i brochureform og som foldede leaflet-etiketter. Begge kan fastgøres permanent eller fjernes på glas-, plast-, papir- og kartonbeholdere, såsom foldeæsker, flasker eller krukker. Desuden forsyner Faller Packaging efter ønske også etiketterne med en genlukningsmulighed.

Booklet-etiketter  kan indeholde 2 til 32 sider og består af en kombination af en indvendig del af papir, og frit valgbare klæbematerialer. Siderne er for det meste lamineret med en plastfilm. Faller Packaging har dog også udviklet en miljøvenlig version, der ikke bruger den og derfor er 100 procent genanvendelig. Etiketterne fås med eller uden perforering, med aftagelige sider og forskellige åbningsmuligheder. Aftagelige deletiketter og indtryk af variable data på basisetiketten eller filmlaminatet er muligt uden problemer. Ved behov, kan vi også placere oplysninger i braille-skrift (blindskrift) på etikettens titelside.

Download

Product Fiche - Booklet wrap-around label
186 KB  /  pdf
Product Fiche - Multipage labels
146 KB  /  pdf
Product Fiche- Multipage label with detachable label part
169 KB  /  pdf
Product Fiche - Multipage without laminate
191 KB  /  pdf
Product Fiche - TEAM label
190 KB  /  pdf
Whitepaper - Expanded areas for communication
4 MB  /  pdf

Din kontaktperson

Hoang Nguyen
Account Manager Denmark
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.