Den farmaceutiske etiket bliver intelligent

En af de vigtigste opgaver for lægemiddelmærker er at formidle information - og det sker i stigende grad med digital eller sensorbaseret støtte. Med teknologier som NFC-chips, e-paper-displays og printbare sensorer bliver simple selvklæbende etiketter til smarte etiketter.

De smarte etiketter opfylder flere funktioner og bliver et designelement.  Etiketterne kan gøre det nemmere for patienterne at håndtere lægemidler korrekt og give detaljerede og skræddersyede instruktioner om lægemidlerne. Dette forbedrer overholdelse af behandlingen, sikkerheden under brugen og interaktionen med brugeren.

Hvilke fordele giver smarte etiketter

  • Støtte til intuitiv brug af lægemidler
  • Anvendelsen er forenklet/understøttet
  • Sikkerhed ved anvendelse af lægemidlet
  • Forbrugernes mulighed for at interagere med produktet
  • Lægemidlets merværdi for patienten/brugeren
  • Optimal udnyttelse af det tilgængelige kommunikationsrum
  • Differentiering fra konkurrenterne

Intelligente etiketter

Din kontaktperson

Hoang Nguyen
Account Manager Denmark
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.