Den farmaceutiske etiket bliver intelligent

Den farmaceutiske etiket bliver intelligent

En af de vigtigste opgaver for farmaceutiske etiketter er at videreformidle informationer – og dette sker i stigende grad også digitalt: Teknologier som f.eks. RFID-Tags, Near-Field-Communication (NFC)-Chips og E-Paper-Displays forvandler helt almindelige klæbeetiketter til såkaldte »Smart Labels«. Disse kan gøre det lettere for patienter at håndtere medicin korrekt og forsyne lægemidler med detaljerede og skræddersyede instruktioner. Dette forbedrer overholdelsen af behandlingen og interaktionen med brugeren.

Sammen med sin samarbejdspartner Avery Dennison har Faller Packaging allerede en innovativ Smart Label-løsning i sin portefølje: Temperatursensoren TT Sensor Plus overvåger pålideligt temperaturen på lægemidler, der kræver køling. Via et LED-display kan brugerne på et øjeblik se, om kølekæden har været opretholdt under opbevaring og transport, og om produktet kan bruges uden betænkeligheder.
 

Din kontaktperson

Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.