Økologisk, økonomisk og social

Økologisk, økonomisk og social

Vi i Faller Packaging har positioneret vores virksomhed for fremtiden og sigter mod en bæredygtig videreudvikling. For os betyder dette, at økonomisk succes forenes med økologisk ansvar og socialt engagement. Som en mellemstor, ejerstyret virksomhed, tænker vi langsigtet i stedet for i kvartalsrapporter.

For at ære bæredygtig forretning og gøre den synlig for offentligheden, har statsregeringen i Baden-Württemberg lanceret det såkaldte WIN-charter med sit bæredygtighedsforretningsinitiativ. Som den første underskriver af chartret bekender Faller Packaging sig til tolv retningslinjer. Sådan sikrer vi regenereringsevnen for vores naturressourcer, vores virksomheds rentabilitet og den harmoniske sameksistens mellem vores medarbejdere.

Læs mere

Overblik over alle aktiviteter fra 2021

Download vores aktuelle bæredygtigheds- og WIN-Charta rapport nu:

Eller få et overblik over alle bæredygtighedsrapporterne: Bæredygtighedsrapporter

Bæredygtighedsrapport 2020
4 MB  /  pdf

Miljøvenligt farma-pakkemateriale: kundetilpasset og bæredygtigt

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Freundlicher Empfang an der Zentrale in Hvidovre
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.