Her får du et indblik i, hvilke aktiviteter Faller Packaging har forpligtet sig til vedr. emnet bæredygtighed.
For Faller betyder bæredygtighed, at  bringe økonomisk succes, økologisk ansvar og socialt engagement i harmoni. 

100% grøn elektricitet til tyske produktionssteder:

Faller Packaging køber 100% grøn elektricitet fra Stadtwerke Waldkirch til alle tyske afdelinger. Denne producerer elektricitet gennem vandkraft, fotovoltaiske systemer og kombinerede varme- og kraftværker og undgår således frembringelse af atomaffald og CO² -emissioner.

Udvikling af emballage uden plast:

Gennem intelligente konstruktioner og brug af monomaterialer fremstiller vi emballage, der er 100% genanvendeligt.

Med optimalt tilpassede rum, separate kamre og et kompakt design, opfylder vores emballage også de højeste krav med hensyn til funktionalitet, brudstyrke og convenience.

Udvikling af genanvendelige etiketter:

Vores ingeniører har udviklet en metode til fremstilling af Multipage-etiketter helt af papir. Det klæber til glas-, plast-, papir- og kartonbeholdere og kan leveres med blindskrift og serialisering.

Ved at klare sig uden laminat, er den 100% genanvendelig, og bidrager til at gøre lægemiddelemballagen mere miljøvenlig.

DU FÅR MERE AT VIDE HEROM HER

Dyrk sport sammen:

Vi elsker sport, og vi er vilde med at dyrke den i fællesskab. Som for eksempel under B2Run i Freiburg, under vores Global Challenge 2018, under maratonløb og, og, og...

HER FÅR DU MERE AT VIDE

At tage socialt ansvar:

Vi er tæt knyttet til vores region og er altid opmærksomme på vores sociale ansvar.

Vores praktikanter hjælper allerede aktivt med: Én gang om året fører de kampagner for institutioner i regionen som en del af kampagnedagene
"Socialt engagement". Som for eksempel beboelses- og plejehjemmet St. Nikolai Spitalfonds i Waldkirch.

Her får du mere at vide

Ergonomisk arbejde:

Sundhedsbevidst arbejde bidrager i stor grad til trivsel på arbejdspladsen. Dog: Hvordan fungerer det nøjagtigt?

Denne viden giver nu specialuddannede ergonomi-scouts siden 2019 videre til deres kolleger på Faller-fabrikkerne i Binzen og Schopfheim. Især i forbindelse med ryg-belastende arbejdsopgaver, som f.eks. at sidde og stå ved pc‹en, samt når der løftes og bæres, giver de under kompakte træningsenheder tips og viser øvelser til at løsne og slappe af på arbejdet.

Her får du mere at vide

Uddannelse af unge mennesker:

Hvert år tager over 80 faglærere sig af at uddanne unge kolleger i mere end 10 forskellige erhverv.

Som en familieejet virksomhed, synes vi, at det er meget vigtigt, at der ud over en faglig uddannelse, også videregives værdier, der er grundlaget for vores succes

MERE OM VORES UDDANNELSESTILBUD

Støtte til genplantning af skov:

Siden 2015 støtter vi non-profit-projektet MAVUNO i det nordlige Tanzania. Her arbejder frivillige fra Tyskland sammen med indbyggerne i regionen med meget forskellige sociale projekter.

For eksempel engagerer mange hjælpere sig i genplantning af skove i landet og har genplantet mere end 15.000 træer siden 2015.

Mere om projektet MAVUNO

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Freundlicher Empfang an der Zentrale in Hvidovre
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.