Karton og papir er bæredygtige emballagematerialer!

Farmaceutisk emballage og indlægssedler fra Faller Packages er udelukkende fremstillet af karton og papir. Vi har også udviklet løsninger til vores etiketter, der klarer sig uden den sædvanlige filmlaminering og er 100% genanvendelige . 

Over halvdelen af ​​alle europæiske forbrugere anser karton og papir som det mest bæredygtige emballagemateriale udover glas, plast og metal (Pro Carton-undersøgelse). Ud over materialernes oprindelse, er bortskaffelse eller genanvendelse også afgørende. Når alt kommer til alt bruges de fleste emballager kun én gang og i kort tid. Det kan svare sig at se nærmere på den økologiske balance hos de forskellige materialer. 

Oprindelsen af karton og papir

Fibrene, som udvindes af træ til kartonfremstilling kommer udelukkende fra bæredygtigt - og for det meste - certificeret skovbrug. Ingen ødelæggelse af tropiske regnskove, men anvendelse af små savværksbiprodukter med træ fra europæiske skove.  Dette betyder, at skovområderne i Europa ikke bliver mindre, men i stedet vokser - og dét på et område, der svarer til ca. 1.500 fodboldbaner dagligt. (Kilde: Pro Carton)

 

 

Karton og papir kan genbruges mange gange!

Hele den europæiske papirindustri bruger 87% vedvarende råvarer, inklusive 46% fibre fra genbrugspapir og 40% frisk træmasse. 90% af træet kommer fra Den Europæiske Union, inklusive 60% fra skove, der er certificeret som bæredygtige af uafhængige tredjeparter. (Kilde: Pro Carton)

 

 

 

Nedbrydning af emballagematerialer i miljøet

I Europa genbruges 87% af al emballage af papir og karton. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur er 82% af det affald, der indsamles på europæiske strande, lavet af plast, men kun 2% papir eller karton. Emballage, som er baseret på papir, opløses inden for måneder, hvis det kommer ud i naturen, hvorimod det tager årtier eller endda århundreder at nedbryde plast (Kilde: Pro Carton)

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.