Digital Supply Chain for et effektivt emballageindkøb

Digitalisering og netværk har et stort potentiale for Life Science industrien også indenfor indkøb af emballage. Processer kan planlægges og koordineres bedre, krav gøres mere gennemsigtige og unødvendige udgifter minimeres.

Faller Packagings Supply Chain løsninger hjælper med at reducere dine driftsomkostninger markant – med op til 20%. Grundlaget for dette er en omfattende og kontinuerlig dataudveksling.

Vores vision: En konsekvent digitaliseret Supply Chain, hvor vi forstår dine processer præcist og anvender jeres information til at optimere jeres kapacitet og forbedre beslutninger.

Dine fordele: Større gennemsigtighed, hvilket vil gøre indkøbsprocessen mere effektiv, dynamisk, hurtigere og billigere.

EN MERE PRÆCIS FORKLARING FINDER DU I VORES IMAGEFILM

Analyse

Sammen bestemmer vi dit individuelle besparingspotentiale som en del af en supply-chain-analyse. Dertil giver vi dig et gratis introduktionstilbud:

  • Vi vurderer tilgængelige ordredata og bestemmer kompleksiteten i din Supply Chain
  • Vi leverer erfaringsbaserede estimater af mulige omkostningsbesparelser
  • Vi viser, hvor meget besparelsespotentiale der er tilgængeligt, og hvor det er

Moduler

Derudover tilbyder vi en modulær Supply Chain Consulting med følgende servicemoduler:

  • Dataanalyser og handlingsanbefalinger, hvormed du på egen hånd kan optimere processer og generere besparelser
  • Træning i styring af den stigende kompleksitet i Supply Chain
  • En gennemgang på dit forretningssted, herunder en detaljeret handlingsplan og konkrete besparelsesberegninger

Har du spørgsmål eller er du interesseret i en analyse af din Supply Chain? Vores eksperter hjælper dig gerne.

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.