Jednoznaczna identyfikacja produktów farmaceutycznych

W UE od 2019 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie serializacji produktów farmaceutycznych. Producenci muszą wyposażyć je w kod DataMatrix służący do jednoznacznej identyfikacji i uwierzytelniania. Obejmuje to, na przykład, kod produktu, numer seryjny i krajowy numer refundacji, numer partii i datę ważności. Dzięki nowoczesnym technikom produkcji informacje mogą być indywidualnie dostosowywane. Zwiększa to bezpieczeństwo i ułatwia dokumentację.

W Rosji, od początku 2020 roku, dostawcy produktów farmaceutycznych są prawnie zobowiązani do dostarczania swoich produktów z tzw. kryptokodami. Są one wyposażone w dodatkową część weryfikacyjną, a tym samym znacznie większą ilość danych. Faller Packaging jest optymalnie wyposażony do drukowania złożonych kodów dzięki najnowszym technologiom produkcyjnym.

Etykiety mogą być wykorzystywane do umieszczania dwuwymiarowych kodów na opakowaniach pierwotnych lub wtórnych leków. Faller Packaging drukuje na życzenie wszystkie rodzaje etykiet farmaceutycznych z kodami seryjnymi. Faller Packaging jest również kompetentnym partnerem w zakresie produkcji tzw. etykiet Bollini zabezpieczających przed manipulacjami.
 

Materiały do pobrania

Product Fiche - Multipage without laminate
191 KB  /  pdf
Whitepaper - Serialisation
3 MB  /  pdf

Osoba do kontaktu

Head Business and Customer Centricity Tim Santo
Tim Santo
Head Business and Customer Centricity
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.