Niezawodna ochrona przed podrabianiem produktów

Podrabiane produkty powodują znaczne straty finansowe w branży farmaceutycznej i medycznej. Zwłaszcza w przypadku leków wydawanych na receptę i niektórych leków wysokiego ryzyka dostępnych bez recepty, podróbki gorszej jakości stanowią również poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Dlatego też firma Faller Packaging na życzenie wyposaża swoje etykiety w różne zabezpieczenia, aby chronić użytkowników. Zaliczają się do nich m.in. tłoczenia i wykroje, hologramy lub mikrotekst. Możliwe jest również zastosowanie specjalnych materiałów, kolorów i powłok.

Dowiedz się więcej!

Materiały do pobrania

Produktdatenblatt - TEAM Etikett
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Tamper-Evident FS TE04
Produktdatenblätter
Whitepaper - Tamper Evident für Sekundär- und Primärpackmittel
Whitepaper

Osoba do kontaktu

Director Business Unit Labels Matthias Schmieder
Matthias Schmieder
Vice President Business Unit Labels
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.