Zabezpieczenie przed fałszowaniem i manipulowaniem produktami

Zabezpieczenie przed fałszowaniem i manipulowaniem produktami

Leki są kontrolowane podczas produkcji i dystrybucji bardziej rygorystycznie niż jakikolwiek inny produkt. Prawo wymaga również różnych cech opakowania, które chronią je przed pierwszym otwarciem, a tym samym przed fałszerstwem. Podrabiane produkty powodują znaczne straty finansowe w branży farmaceutycznej i medycznej.

Zwłaszcza w przypadku leków na receptę i niektórych produktów dostępnych bez recepty (OTC) podróbki gorszej jakości stanowią również poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Dlatego też firma Faller Packaging oferuje tzw. etykiety typu tamper-evident do swoich opakowań wtórnych, które gwarantują niezawodną ochronę przed pierwszym otwarciem:
 

Zamknięcie oryginalne klapki kurzowej

Nadaje  się do wszystkich standardowych pudełek składanych z klapkami zamykającymi.

W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym klapka kurzowa jest specjalnie nacięta i perforowana, dzięki czemu przy otwieraniu powstaje określony punkt załamania. Dzięki temu można łatwo zauważyć, że opakowanie zostało już otwarte

Zamknięcie oryginalne z zaklejoną klapką

Tutaj wkłada się klapkę pokrywy i przykleja się na niej dodatkową klapkę.

Za pomocą perforacji można otworzyć pudełko składane od góry. Zniszczenie perforacji ewidentnie wskazuje, że opakowanie zostało otwarte.
 

Zamknięcie oryginalne z klejeniem zabezpieczającym

  Nadaje się ono np. do konstrukcji specjalnych, takich jak pudełka składane typu easy-to-open.

Klapka pokrywy jest nakładana na zewnętrzną stronę pudełka i przyklejana. Po otwarciu klapki punkty kleju stają się widoczne w sposób nieodwracalny.
 

Zamknięcie oryginalne z etykietą samoprzylepną

Jest  ono wyposażone w etykietę zamykającą (etykietę typu tamper-evident), która jest umieszczana np. na klapce wkładanej na rogu pudełka składanego.

Jedną z możliwości jest nadanie tej etykiecie szczególnie mocnego kleju – uniemożliwia to usunięcie etykiety bez pozostawienia jakichkolwiek pozostałości. Innym wariantem jest tzw. etykieta typy void, która po otwarciu pozostawia pozostałości na opakowaniu. Wskazuje to na widoczną manipulację.
 

Pliki do pobrania
Whitepaper - Tamper Evident für Sekundär- und Primärpackmittel
Whitepaper
Produktdatenblatt - Tamper Evident
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Tamper-Evident FS TE04
Produktdatenblätter

Osoba do kontaktu w przypadku dalszych pytań

Account Manager Ingo Seefeldt
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.