Ekologia, gospodarka i społeczność

Ekologia, gospodarka i społeczność

W Faller Packaging zadbaliśmy o to, aby nasza firma była przygotowana na przyszłość i dążyła do zrównoważonego rozwoju. Dla nas oznacza to zrównoważenie sukcesu gospodarczego, odpowiedzialności ekologicznej i zaangażowania społecznego. Jako firma średniej wielkości, zarządzana przez właściciela, myślimy długofalowo, a nie kwartalnie.

W celu uhonorowania zrównoważonego zarządzania i uczynienia go widocznym dla opinii publicznej, rząd Badenii-Wirtembergii wprowadził tzw. kartę WIN-Charta ze swoją inicjatywą biznesową na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako pierwszy sygnatariusz karty, Faller Packaging zobowiązał się do przestrzegania łącznie dwunastu zasad. W ten sposób zapewniamy zdolność regeneracyjną naszych zasobów naturalnych, rentowność naszej firmy i harmonijną współpracę naszych pracowników.

Czytaj więcej

Wszystkie działania z 2021 r. w skrócie

Pobierz nasz aktualny raport na temat zrównoważonego rozwoju i raport WIN-Charta już teraz:

Lub zobacz raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju w skrócie: Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2020
4 MB  /  pdf

Ekologiczne opakowania farmaceutyczne: zindywidualizowane i zrównoważone

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.