Komplette emballageløsninger fra én og samme leverandør

Indkøb af komplette emballageløsninger fra forskellige leverandører er for det meste kompliceret og dyrt. Som en ægte one-stop shop og systemleverandør til farmaceutiske sekundæremballager kan du hos Faller Packaging derfor få foldeæsker, indlægssedler og klæbeetiketter fra én og samme leverandør. Disse kan sammensættes til et integreret produkt hvilket forenkler anskaffelsesprocessen markant.

Med Faller Packaging reducerer du dine administrative omkostninger til sekundær emballage til én ordre, én påfyldningsproces og én inspektion af indgående komponenter. Alle komponenter er fremstillet efter farmaceutiske kvalitetsstandarder og er underlagt streng kvalitetskontrol du kan stole på. Du modtager skræddersyede løsninger: enkelt, hurtigt og effektivt.

Du finder flere informationer her

Din kontaktperson

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.