Grundlæggelse
2003 gennem overtagelsen af den nye bygning i Binzen, som er specialiseret i indlægssedler.
Produkt
Ekspert i fremstilling af indlægssedler.
Medarbejdere
I alt 220 medarbejdere arbejder inden for produktion og administration i Binzen.

Din kontaktperson for produktionsstedet

Tilmann Wild
Director Operations Leaflets
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.