Oplev mere end 140 års Faller Packaging-historie. Siden grundlæggelsen i slutningen af det 19. århundrede, og op til i dag! 
Se selv, hvordan Faller Packaging har udviklet sig til en af de førende systemleverandører i Life Science industrien.

 

2023
2023
Yderligere placering i Danmark

Faller Packaging udvider produktionen i Danmark for at kunne imødekomme den hurtigt voksende efterspørgsel i de skandinaviske lande. Til dette formål blev der erhvervet et 5700 kvadratmeter stort bygningskompleks i Horsens. Anlægget skal udbygges trinvis, så det kan producere 600 mio. foldekasser om året.

2022
[Translate to Dänisch:]
2022
140 år med Faller Packaging

Faller Packaging fejrer sit 140-års jubilæum den 1. maj 2022.

2020
2020
Faller skilles fra joint venture-partneren"Bellwyck Pharmaceutical Services"

Faller skilles fra joint venture-partneren"Bellwyck Pharmaceutical Services" og dermed også fra "Bellwyck Faller Pharmaceutical Services".

2019
2019
Overtagelse af Pharma Print Kft. i Ungarn

Overtagelse af den ungarske indlægsseddelproducent "Pharma Print Kft".
 

2019
Faller og Perigord grundlægger joint venture

Faller og den irske udbyder af artwork-løsninger "Perigord Premedia Ltd." grundlægger et joint venture.

2019
Åbning af datterselskabet PackEx

Åbning af datterselskabet PackEx med sæde i Worms. PackEx er specialiseret i ekspresproduktion af foldeæsker i små og meget små mængder.

2018
2018
Grundlæggelse af joint venturet med Bellwyck Pharmaceutical Services GmbH

Faller indgår i "Bellwyck Faller Pharmaceutical Services«-joint venturet med den canadiske partner "Bellwyck Pharmaceutical Services".
Det nye joint venture vil, ud over de allerede eksisterende contract packaging services, ligeledes kunne tilbyde emballage- og logistikløsninger til kliniske undersøgelser.

2013
2013
Åbning af produktionsstedet i Polen

Åbning af produktionsstedet i Łódź, Polen, som også fungerer som en udvidet foldeæskeproduktion.

2012
Werksgebäude in Hvidovre
2012
Overtagelse af det danske produktionssted

Overtagelse af den danske foldeæskeproducent "A.C. Schmidt" i Hvidovre, som en udvidelse af foldeæskeproduktionen og specialproduktionen af foldeæske-forædlinger.

2008
2008
Åbning af produktionsstedet i Berlin

Åbning af PharmaServiceCenter Verpackungsdienstleistungen i Großbeeren nær Berlin.

2006
2006
Introduktion til digitaltryk af klæbeetiketter

Introduktion til digitaltryk af klæbeetiketter på produktionsstedet i Schopfheim.

2003
2003
Overtagelse af "Meyerhofer, Fries & Cie" og begyndelsen på klæbeetiket-produktionen

Gennem overtagelsen af "Meyerhofer, Fries & Cie" begyndte Faller med klæbeetiketproduktionen på produktionsstedet i Schopfheim.

2003
Åbning af afdelingen i Binzen

"2003 fandt overtagelsen af nybyggeriet i Binzen sted. Produktionen fra de andre fabrikker blev delvist flyttet til Binzen.

Siden 2009 producerer Faller udelukkende indlægssedler på fabrikken i Binzen."

2002
2002
Overtagelse af "Trefzer Druck GmbH" og begyndelsen på indlægsseddel-produktionen

I 2002 fandt overtagelsen af indlægsseddel-producenten "Trefzer Druck GmbH" sted. Fra dette tidspunkt koncentrerede Faller Packaging sig om indlægsseddel-produktionen.

1999
1999
Overtagelse af "Göppert GmbH & Co. KG"

Den 1. juli 1999 blev størstedelen af aktierne i "Göppert GmbH & Co. KG« i Waldkirch overtaget. Den retsgyldige fusion skete dog først i slutningen af 2003.

1990
1990
Koncentrering om Life Science industrien

Første certificering iht. DIN ISO 9001.
Koncentrering om det farmaceutiske emballagemarked siden begyndelsen af 1990´erne.

1953
1953
Begyndelsen på produktionen af foldeæsker og papiretiketter

Begyndelsen på fremstillingen af foldeæsker ved siden af papiretiketter og rum til chokoladeæsker på fabrikken i Waldkirch.

1881
1882
Grundlæggelse af Faller Packaging

"Grundlæggelse af firmaet som et stentrykkeri af August Faller i Lange Straße i Waldkirch.
Her blev der produceret papiretiketter, brevpapir, postkort og forretningspapirer."

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Freundlicher Empfang an der Zentrale in Hvidovre
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.