Tingenes internet (IoT) finder i stigende grad vej ind i den farmaceutiske industri og sundhedsområdet. Den  teknologiske fremgang byder på nye muligheder indenfor lægemiddelemballage.

Sammen med vores partner Avnet Integrated har vi udviklet tre Smart Packaging-løsninger. Disse viser eksemplarisk, hvordan lægemiddelemballage fremover vil forbedre patient-compliancen og lette medicineringen.

I løbet af dette udviklede træk August Faller tre emballageprototyper. Med udviklingen ønsker vi at imødekomme den fremskridende digitalisering og den stigende interesse for interaktive emballageløsninger. 

Oplev vores Smart Packaging-prototyper.

Smart Packaging løsningen "Medical Prescription"

Foldeæske med digital interface pr. Bluetooth og app

Med smart packaging prototypen "Medical Prescription" udviklede Faller Gruppen en digitaliseret foldeæske, der støtter patienternes korrekte indtagelse af lægemidlerne. Den innovative emballageløsning med et lille e-paper-display og elektroniske betjeningselementer (taster) tæller ned ift. antallet af piller, minder patienten om det korrekte tidspunkt til indtagelsen og melder sig, når det er blevet tid til at bestille en ny recept.

Det særligt smarte er: Takket være en app, som vi selv har udviklet, og via Bluetooth, kan læger eller farmaceuter overføre de oprettede anvisninger for indtagelsen til foldeæsken.

Smart Packaging løsningen "Fill Level Indicator"

Foldeæske med niveauindikator for væsker

Med “Level Indicator“ skabte August Faller Gruppe prototypen til en innovativ lægemiddelemballage, der ved et tryk på en knap registrerer påfyldningsniveauet for en flaske med flydende medicin, og overfører denne oplysning til patienten vha. et indbygget display.

Den intelligente, interaktive emballage er udstyret med et lille e-paper display og elektroniske betjeningselementer (taster).
 

Smart Packaging løsningen "Counting Device"

Foldeæske med tælleenhed til tabletter og intelligent påmindelse om efterbestilling

Den intelligente, interaktive "Counting Device« lægemiddelemballage er udstyret med et lille e-paper display og elektroniske betjeningselementer (taster).

Ved hjælp af den integrerede tælleenhed kan brugeren bekræfte medicinering med et tryk på en knap.

Der udsendes en advarsel på e-papir-displayet, så snart tabletterne er ved at løbe tør.
 

Din kontaktperson, hvis du har flere spørgsmål
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.