Patientkommunikation gennem Interactive Packaging

Tingenes internet går også ind i den farmaceutiske sektor. Via QR-koder og radioteknologier som NFC (nærradioteknologi) er det muligt at etablere nye kommunikationskanaler med patienten, og samtidig kan data om hans adfærd analyseres. FDA har allerede lempet reglerne for indlægssedler til medicinsk udstyr, og også processen med at bestille en recept hos en læge kan allerede delvist vises online. 

Faller Packaging tilbyder dig løsninger, som spænder fra påtrykning af QR-koder til påfyldning af RFID/NFC-etiketter!

Vi hjælper dig på denne måde med at tilbyde dine patienter præparater med en reel merværdi. Vi vil ikke kun stille udførlige og skræddersyede informationer til rådighed, men også øge sikkerheden og gøre indtagelsen af lægemidler mere komfortabel. Gå på opdagelse verden af Interactive Packaging!

Foldeæske med NFC-chip

Nærfeltkommunikation er en videreudvikling af RFID-teknologien. I modsætning til RFID har NFC en industriovergribende standard. Chippen kan læses direkte med enhver smartphone (undtagen iPhone) uden at downloade en app, og bruges til sikkerheds- og markedsføringsformål.

Hver chip har et unikt identifikationsnummer fra fabrikkens side, og er derfor sikker mod forfalskning. NFC-teknologien bruges allerede som betalingsmedium og til godkendelse.

Foldeæske med integreret skærm

Den farmaceutiske sekundære emballage tilbyder en bred vifte af muligheder for understøttende patientkommunikation Dermed kan, for eksempel, en indbygget skærm bruges til at se videoer om korrekt indtagelse eller brug af medicinen.

På denne måde kan patienten få vigtige yderligere oplysninger, der understøtter compliance, som i modsætning til skriftlig tekst har en mere effektiv effekt.

Foldeæske med integreret soundmodul

Du kender sikkert integrerede talemoduler i emballagen fra fødelsdags- eller lykønskningskort. Så hvorfor ikke i en farmaceutisk emballage?

De vigtigste oplysninger om indtagelse af medicin, kontraindikationer eller bivirkninger kan let læses højt for blinde mennesker, personer med nedsat syn eller for 98% af patienterne, der ikke ønsker at læse indlægssedlen.
 

Foldeæske med medicineringskort

Ved hjælp af en QR-kode kan patienten gemme sine data på Vitabook og modtage sit kortnummer og en sikkerhedskode, som han eller hun skriver ned på kortet.

I nødstilfælde kan den behandlende læge hente patientens lagrede data, specificere sikkerhedskoden og således sikre en optimal behandling.
 

Din kontaktperson, hvis du har flere spørgsmål
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.