Vi tager bæredygtighed meget alvorligt, idet vi bestræber os på en succes til gavn for vores kunder, vores virksomhed, vores medarbejdere og samfundet som helhed. Vores emballagemateriale og -serviceydelser støtter den sikre levering af medicin og er dermed til gavn for folks levevilkår og livskvalitet.
 

For at gøre dette, udvikler vi værdiskabende koncepter, der præcist er integreret i sundhedsindustriens processer for at supplere og forbedre dem. I betragtning af den stigende individualisering og kompleksitet inden for sundhedsvæsenet  er vi overbeviste om, at emballage og logistik af lægemidler kræver en nytænkning. Denne udfordring er også ideen, der udgør kernen i vores virksomhed:Betragte healthcare leverancer på en ny måde, og styre dem digitalt.

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.