Vi er Faller Packaging

Moving healthcare. Moving you.

Hos Faller Packaging sørger vi for, at sundhed får en bedre modtagelse.
Vi kender i Life Science industrien og dens komplekse krav til Packaging Solutions. Som førende udbyder af løsninger ift. alle krav til den farmaceutiske emballage, er vi specialiseret i at opfylde disse krav pålideligt og effektivt. I den forbindelse gør vi brug af indgående viden i virksomheden og vores internationale produktionsforbund.

Vi har store planer for fremtiden: Sammen med vores partnere ønsker vi at redesigne emballagen og forsyningskæden for medicinske produkter.
Derfor har vi hos Faller Packaging udviklet en række muligheder for at imødekomme markedskravene til sekundær farmaceutisk emballage.

Efficiens
Med vores enestående produktionsnetværk får du følgende emballagekomponenter fra en og samme leverandør: Foldeæsker, indlægssedler, etiketter, kombinerede produkter og specialdesign. Dette reducerer dine omkostninger til det administrative arbejde, og du bruger mærkbart færre økonomiske midler til indkøb af emballage.
Innovation
Med innovativ ånd designer vi løsninger med merværdi. Resultatet er produkter og tjenester, der har modtaget flere priser. Gennem aktiv lytning og den løbende indsats for at være blandt de bedste i vores branche i Europa, har vi målrettet skræddersyet vores produktsortiment og vores serviceportefølje til dine behov.
Kvalitet
Vores kvalitetsstandard? Det rigtige produkt til dig på det rigtige tidspunkt på det rigtige sted. Vi imødekommer til enhver tid de krævende kvalitetskrav fra den farmaceutiske industri på tværs af alle produktionssteder, takket være vores nyeste testteknikker. Den rettidige levering er lige så vigtig for os som kvaliteten af de leverede produkter.

News

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Freundlicher Empfang an der Zentrale in Hvidovre
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.