Optimalt tilpasset til din produktionsproces

Forfalsede indlægssedler kan laves med en eller to bukninger efter tilskæring. Dette har den fordel, at indlægssedlerne også kan behandles yderligere på din pakkelinie, selvom dine foldemaskiner er begrænset til de formater, der skal indlæses. Faller Packaging tilbyder optimalt tilpassede løsninger til dine individuelle produktionsprocesser inkl. muligheden for at inkludere omfattende applikations- og sikkerhedsoplysninger på indlægssedler.

Din kontaktperson

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.