Perfekt kombineret

Som systemleverandør fremstiller Faller Packaging alle komponenter til sekundær farmaceutisk emballage. For at mindske dine logistiske og administrative omkostninger, kan vi allerede hos Faller Packaging kombinere de enkelte komponenter til et integreret produkt. Der er utallige kombinationsmuligheder - kom og få en snak med os.

At være stærke sammen

At være stærke sammen

De mange forskellige kombinationsmuligheder af foldeæsker, indlægssedler og etiketter, som Faller Packaging har i sit sortiment til sine kunder, muliggør eksklusive og kundeorienterede emballageløsninger. Kombinerede produkter giver masser af plads til kreative og individuelle løsninger. Faller Packaging gør dette muligt gennem produktionsmodne udviklinger og fremstilling af komponenter på egen fabrik.

Fordelene for farmaceutiske producenter er lige ved hånden. De drager fordel af de lavere omkostninger til det administrative arbejde. Ideelt reduceres det store arbejde i forbindelse med til en ordre, en påfyldning og en indgangskontrol. Fremstilling af alle komponenter sker garanteret i henhold til de farmaceutiske kvalitetsstandarder, ligesom løbende kvalitetskontroller. Således kan, for eksempel, produkter med klæbeetiketter individualiseres, for at gøre dem forfalskningssikre. Således lettes sporingen langs hele proceskæden yderligere. Desuden rationaliseres emballerings- og påfyldningsprocessen, f.eks. ved at føre komponenter sammen ved hjælp af en banderole. Dette reducerer pakkemaskinernes følsomhed over for fejl.

Kombinationer af foldeæsker og etiket

Emballeringen af et lægemiddel har betydning for mange funktioner i hele forsyningskæden. Ud over de vigtigste funktioner for emballagen, såsom beskyttelse i forbindelse med transport og opbevaring, så spiller overførsel af vigtig og relevant information også en afgørende rolle.

Gennem kombinationen af flere emballagematerialer som f.eks. en foldeæske og en etiket, skabes der udvidede overflader med mere plads til patientinformation hvorved både compliance og convenience kan forbedres væsentligt.

Få mere at vide

Kombinationer med indlægssedler

Kombinationen af forskellige emballagematerialer kan give betydeligt mere plads til patientkommunikation. Indlægssedlen er en væsentlig del af den farmaceutiske emballage og er derfor en elementær komponent i vores produktportefølje. 

Som systemleverandør kan vi tilbyde kombinationer af forskellige emballager:

  • Indlægsseddel+ foldeæske
  • Indlægsseddel+ patientkort
  • Indlægsseddel+ etiket
  • Indlægsseddel+ indlægsseddel

Få mere at vide

Udvidet kommunikationsområde

Den fremsynede kombination af de forskellige emballageelementer betyder, at en emballage har mange funktioner i forsyningskæden.

Almindelige funktioner, som f.eks. beskyttelse, transport og opbevaring kan suppleres med yderligere funktioner, som videregivelse af vigtig og relevant information.

Øg din patientkommunikation og få forbedret Compliance & Convenience for din emballageløsning. 

 DOWNLOAD HVIDBOG

Sørger for manipulationsbeskyttelse

Gennem forfalskningsdirektivet 2011/62/EU og den delegerede forordning (EU) nr. 2016/161, der trådte i kraft den 9. februar 2019 i EU, tager industrien et afgørende skridt med hensyn til patientbeskyttelse. Afgørende - men ikke nemt at realisere. En individuel genkendelsesfunktion (serialisering) og en manipulationsbeskyttelse bliver obligatorisk for receptpligtige lægemidler.

Vi viser dig gerne vores løsninger med Tamper Evidence-etiketter!

Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.