Den funktionelle og bæredygtige lægemiddelemballage

Foldeæsken er en af de mest populære typer emballage på tværs af alle brancher. Det har gode grunde: Foldeæsker er ekstremt alsidige i form og funktion, kan designes kreativt og er ideelle som informations- og reklamemedier. På samme tid beskytter de det produkt, som de indeholder, og forenkler opbevaring og transport. Da de er lavet af karton, er foldeæsker en særlig bæredygtig emballage.

Den såkaldte ECMA-kode fra European Carton Makers Association definerer mere end 250 typer foldeæsker. Disse giver anledning til næsten uendelige designmuligheder. Som mangeårig specialist inden for farmaceutisk emballage udvikler og producerer Faller Packaging innovative løsninger, der fuldt ud lever op til branchens høje standarder for compliance og convenience. Uanset om vi har at gøre med en standard-foldeæske, et specialdesign, en individuel tilskæring eller et kombineret produkt: Så er vi klar til at støtte dig som din kompentente partner - lige fra den indledende rådgivning til den endelige produktion af din emballage.

Pak lægemidler korrekt

I Life Science industrien bruges foldeæsker hovedsageligt som en ydre eller sekundær emballage til faste, flydende og halvflydende lægemidler, samt til medicotekniske produkter. Blister, ampuler, hætteglas, injektionspenne, flasker, forfyldte injektionssprøjter, krukker eller poser fungerer som primær emballage. Farmaindustrien stiller høje krav til kartonemballage, for eksempel med hensyn til hvidhed, brudstyrke, tykkelse og holdbarhed. Faller Packaging er derfor meget omhyggelig med at sikre, at alle produkter overholder den tyske lægemiddellov, GMP- og FDA-specifikationer samt ECMA Best Practice Guidelines. En intern udviklingsafdeling hos Faller Packaging er specialiseret i at udvikle den ideelle løsning – selv ved specielle udfordringer.

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.