Meget information på meget lidt plads

Multipage-etiketterne byder på særligt meget plads til information på et meget begrænset område – Fra produktbeskrivelsen, over udførlige kliniske studier, og hen til reklamebudskaber, eller beskrivelser på flere sprog. De udgør en kombination af etiket og indlægsseddel og fås i to versioner: som booklet-etiketter i brochureform og som foldede leaflet-etiketter. Begge kan fastgøres permanent eller fjernes på glas-, plast-, papir- og kartonbeholdere, såsom foldeæsker, flasker eller krukker. Desuden forsyner Faller Packaging efter ønske også etiketterne med en genlukningsmulighed.

Booklet-etiketter  kan indeholde 2 til 32 sider og består af en kombination af en indvendig del af papir, og frit valgbare klæbematerialer. Siderne er for det meste lamineret med en plastfilm. Faller Packaging har dog også udviklet en miljøvenlig version, der ikke bruger den og derfor er 100 procent genanvendelig. Etiketterne fås med eller uden perforering, med aftagelige sider og forskellige åbningsmuligheder. Aftagelige deletiketter og indtryk af variable data på basisetiketten eller filmlaminatet er muligt uden problemer. Ved behov, kan vi også placere oplysninger i braille-skrift (blindskrift) på etikettens titelside.

Download

Produktdatenblatt - Multipage Haftetikett mit Teiletikett
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Multipage Etiketten
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Booklet-Wickeletikett für Rundgebinde
Produktdatenblätter
Whitepaper - Erweiterte Kommunikationsfläche
Whitepaper
Produktdatenblatt - TEAM Etikett
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Multipage ohne Laminat
Produktdatenblätter

Din kontaktperson

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.