Uden ekstra besvær ind i emballagen

Indlægssedler med lille fold er allerede foldet til det passende endelige format - det betyder, at du kan placere dem direkte i den farmaceutiske emballage. Ved foldninger sondres der mellem parallel- og krydsfold.

Faller Packaging tilbyder dig en række individuelle formater og foldninger. Dette betyder, at indlægssedlerne ideelt kan tilpasses til type og indhold af produktemballagen. Samtidig leverer de alle vigtige oplysninger til læger, farmaceuter og patienter.
 

Din kontaktperson

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.