Betydningen af medicinsk bioteknologi stiger på verdensplan. Der er mange forskellige typer aktive ingredienser. Biofarmaceutiske produkter fra gensplejsning anvendes på mange indikationer – for eksempel inden for onkologi, immunologi og stofskiftesygdomme.
 

Resultatet heraf: talrige nye præparater til diagnostik og behandlingi trænger ind på markedet, og fyldes normalt som sterile doseringsformer i hætteglas, sprøjter eller patroner til injektionssystemer.

Derudover er emnet bæredygtighed i stigende grad, i kølvandet på klimaændringer og den globale opvarmning, kommet i samfundets fokus. Mange virksomheder sætter ressourcebesparende, effektiv og bæredygtig handling og produktion øverst på deres dagsorden.

Hvilke konsekvenser har dette for emballageindustrien?

Ved emballering af følsomme biofarmaceutiske produkter er den højeste grad af kvalitet, sikkerhed og produktbeskyttelse afgørende. Dette er ensbetydende med særlige udfordringer for den sekundære emballage. Emballageproducenter er nødt til at tilpasse sig situationen, og understøtte medicinalindustrien med tilpassede, fleksible og miljøvenlige emballagekoncepter.
 

Dette muliggøres gennem brugen af papir og kartonage fra ansvarligt forvaltede skove, udviklingen af enklere emballageløsninger, baseret på monomaterialer, samt en konsekvent implementeret genanvendelighed af foldeæsker, etiketter og indlægssedler.

Vi hos Faller Packaging har arbejdet ud fra bæredygtige synspunkter i mange år, og har identificeret fem vigtige egenskaber ved sekundær emballage, som vi mener, er afgørende for emballering af sterile produkter:

  • Kompatibel
  • Bæredygtig
  • Skræddersyet
  • Fleksibel
  • Effektiv

Oplev løsningen fra Faller Packaging interaktivt og i 3D  

Kompatibel

Sikkerhed for producenter og brugere

Bæredygtige emballageløsninger til medicinalindustrien skal overholde nationale og internationale regler for beskyttelse af lægemidler mod forfalskning. Siden 2019 har lægemiddelproducenter i EU været pålagt at forsyne deres produkter med passende sikkerhedsfunktioner . Det gælder også andre vigtige markeder som USA, Kina og Rusland. På den ene side skal producenterne serialisere deres foldeæsker eller etiketter. På den anden side hører der til kompatibel emballage en originalitetslukning , som visuelt beskytter mod manipulation, en indlægsseddel med alle vigtige oplysninger, og identifikation af følsomme sterile produkter med etiketter. En yderligere varemærkebeskyttelse kan tilgodeses gennem andre åbenlyse eller skjulte sikkerhedsfunktioner.

Fleksibel

Modulært emballagedesign

I tilfælde af primær emballage til parenterale midler – hætteglas, sprøjter og patroner – bruges der ofte specialkonstruktioner i stedet for standard foldeæsker. Specialemballagen med indsatser kan tilpasses præcist til det pågældende produkt eller sæt, der skal pakkes. Med modulære emballagekoncepter kan forskellige injicerbare lægemidler pakkes med kun én pakningsstørrelse og den passende indsats. En fordel for farmaceuter, som dermed hurtigt kan tilpasse deres produktionsprocesser til deres produkters livscyklus. Mulighederne er mange, da indsatserne af karton yder den bedst mulige beskyttelse og modstand mod brud. Desuden lettes derved den fleksible og sikre emballering på konventionelle kartoneringsmaskiner.

Bæredygtig

Beskyttelse af ressourcer og miljø

Intet andet emne har i øjeblikket større indflydelse på emballagesektoren end bæredygtighed. Bæredygtig produktion har været en hjørnesten i vores virksomhedskultur i mange år. Derfor indsætter vi kun fiberbaseret, fuldt genanvendelig mono-materialeemballage til vores produkter: Vi anvender 100% certificerede og bæredygtige råvarer til vores foldeæsker, rum og indsatser. Hvor det giver mening, produceres etiketter uden laminat, og som er fuldt genanvendelige. Indlægssedlerne fremstilles af specielt udviklet tyndt trykpapir. Derved opnås det samme trykte billede som med konventionelt farmaceutisk papir, men med en op til 20 procent lavere farveforbrug. Der anvendes kun farver og lakker uden tungmetalforbindelser, mineralske olier og aromatiske opløsningsmidler.

Effektiv

Optimeret indkøb

For alle funktionelle og sikkerhedsrelaterede egenskaber ved farmaceutisk emballage står spørgsmålet om Effektivitet også i første række i forbindelse med indkøb. Stadigt flere specifikke behandlingsformer medfører et øget behov for meget små partistørrelser. På samme tid er producenterne, på grund af stadig kortere produktlivscyklusser, nødt til at få deres præparater på markedet hurtigere end nogensinde før. Sekundær emballage kan indkøbes mere effektivt takket være den reducerede administrative indsats, der er forbundet med indkøb. Som en ægte One-Stop-Shop producerer vi foldeæsker, etiketter, kombinationsprodukter og indlægssedler internt, og kombinerer dem til integrerede produkter efter behov. Vi arbejder løbende på vores energi- og råvareforbrug.

Skræddersyet

Skræddersyede emballageløsninger

Sofistikerede og følsomme sterile produkter skal kunne transporteres sikkert og opbevares sikkert. For at opfylde disse krav spiller den sekundære emballage, altså den ydre emballage af hætteglas, ampuller eller sprøjter, en vigtig rolle. Skræddersyede emballageløsninger med specialtilpassede indlæg beskytter mod slag eller fald, samt tryk. I stedet for de sædvanlige plastindsatser arbejder vi med ressourcebesparende og vedvarende monomateriale til denne miljøvenlige farmaceutiske emballage. Indlæggene af genanvendeligt karton forhindrer også glas-glas-kontakt af komponenterne og sørger dermed for en tilstrækkelig produkt-, brud- og transportbeskyttelse. Vi tilpasser gerne denne specielle konstruktion til det sterile produkt, der skal emballeres, efter kundens krav.

Eco Flex Box: miljøvenlig - fleksibel - modulær
Oplev alle produktfunktioner medialt og interaktivt


Bestil dit prøveeksemplar

Harmoniseret koncept for maskine og emballage
Harmoniseret koncept for maskine og emballage

Men emballage skal ikke kun indkøbes effektivt – dens interaktion med emballeringsmaskinerne er også afgørende: Materiale og maskiner skal matches optimalt, så brugerne også kan behandle forskellige produkter eller kombinationsemballage sikkert og effektivt på én linje. Derfor arbejder vi tæt sammen med emballageteknologi-specialisten ROTZINGER PharmaPack

Oplev os live sammen på messer i 2022. Sammen præsenterer vi blandt andet den fælles udviklede Eco Save Pack til skrøbelige produkter. 

Pharmapack, Paris18.-19.05.2022
Achema, Frankfurt am Main22. - 26.08.2022
Whitepaper - Eco Save Pack
Whitepaper
Uden plastik takket være intelligent konstruktion

Konventionelle emballagekoncepter indeholder normalt plastindsatser. Vores alternativ er en økologisk emballage med indsatser af genanvendelig karton.

Faller Packaging arbejder i forbindelse med denne miljøvenlige farmaceutiske emballage, med ressourcebesparende og vedvarende monomateriale. Indsatserne af genanvendelig karton sørger for en optimal fastgørelse af produktet.

En nem maskinel produkttilførsel og en problemfri emballageproces er naturligvis garanteret.

Faller Packaging som partner for bæredygtige emballagekoncepter

Bæredygtig produktion er i stigende grad kommet i fokus, og ændrer sig fra et marginalt fænomen til et uundværligt „must have“. Derfor bliver holistiske og fremtidsorienterede emballagekoncepter mere og mere populære, og behovet for fleksibel og bæredygtig farmaceutisk emballage er stadig stigende. Vi hos Faller Packaging er som en One-Stop-Shop, med vores brede, internationale tilstedeværelse langs hele forsyningskæden, godt rustet til at møde disse udfordringer for foldeæsker, indlægssedler og etiketter.

Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.