Individuelle emballager til dine krav

Individuelle emballager til dine krav

Denne foldeæske blev specielt designet til ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) testen. De specialtilpassede rum holder effektivt forskellige testkomponenter inde i et begrænset rum, og beskytter dem mod brud, tryk eller fald. De forhindrer, at prøverne blandes under transport og kan tilpasses fleksibelt til det respektive testformat ved hjælp af perforeringer.

Den optimale pakningsstørrelse på ELISA-KIT-boksen sparer plads under opbevaring og omkostninger under transport. Den er meget brugervenlig: ​​let at åbne (easy-to-open), alle testkomponenter er tydeligt arrangerede og lette at tage ud. Gennem den udelukkende brug af papkarton, er den 100% genanvendelig.

Modulære og bæredygtige emballagekoncepter

fleksibel - fremtidsorienteret - sikker

Vores modulære emballagekoncepter giver dig forbedret fleksibilitet i emballageprocessen. Med kun én pakningsstørrelse kan du hurtigt tilpasse og modellere dine produktionsprocesser til dit produkts livscyklus. Disse All Paper Solutions består af 100% mono-materiale og er derfor fuldstændigt genanvendelige. 

Dine fordele:

 • Miljøvenlig bl.a. gennem brug af fiberbaserede monomaterialer og miljøvenlige trykfarver og lakker
 • Fleksibel gennem variable og modulære emballagekoncepter
 • Skræddersyet til dine behov
 • Effektiv gennem økonomisk og miljøvenlig emballage til fremtidssikrede kartoneringsplatforme
 • Kompatibel, fordi Faller Packaging opfylder alle krav til farmaceutisk sekundær emballage

Bestil dit prøveeksemplar

Skræddersyet komplet emballage til vaccineenheder

Skræddersyet komplet emballage til vaccineenheder

Der arbejdes intensivt over hele verden med vacciner og lægemidler mod Covid-19-virussen. Behovet for sekundær emballage til sådanne og lignende lægemidler vil stige. Hætteglas, ampuller eller engangssprøjter anvendes ofte til vacciner.  Vi tilbyder allerede skræddersyede enkelt- og multiple emballageløsninger, som er optimalt velegnet til transport af følsomme vaccineenheder.

Dine fordele:

 • mange års erfaring som specialist i farmaceutisk emballage 
 • Systemleverandør af alle emballagekomponenter: Foldeæsker, farmaceutiske etiketter, indlægssedler 
 • Skræddersyet flerkomponentemballage med top-load/top-opening: temperaturbestandig, genanvendelig 
 • Upåklagelig maskinbearbejdelighed og optimal emballeringsegnethed 
 • Indlægssedler til forskellige behov 
 • Placering af alle komponenter på selv den mindste plads: optimal opbevaring, god stabelbarhed 
 • Mere plads til informationer gennem tryk på bagsiden 
 • Lovmæssigt påkrævede Tamper Evident lukninger med forseglingsetiketter for at beskytte mod manipulation 

Foldeæsker med separat indvendigt rum

Foldeæsker med separat indvendigt rum

Foldeæsker med et separat indvendigt rum kan automatisk pakkes med et andet produkt og herefter limes med hotmelt. Det integrerede produkt fastgøres til bundelementet i det indvendige rum, så det passer helt præcist. Den store åbningsflap og perforeringerne på basiselementet gør det let at udtage det integrerede produkt og giver samtidig adgang til emballagens indhold.

Dine fordele:

 • Besparelser mht. det logistiske og administrative arbejde
 • Ingen yderligere investeringer
 • Øget produktivitet på pakkelinien med kortere indstillingstider og færre stop
 • Ingen beskadigelse af foldeæsken under udtagningen af produktet pga. hotmelt-lukningen
 • Simpel åbning af foldeæsken som giver adgang til relevante produktinformation

Karton i stedet for plast

Karton i stedet for plast

Konventionelle emballagekoncepter indeholder normalt plastindlæg. Vores alternativ er en økologisk emballage med indsatser af genanvendelig karton.

Faller Packaging arbejder i forbindelse med denne miljøvenlige farmaceutiske emballage, med et ressourcebesparende og vedvarende monomateriale. Indsatserne af genanvendelig karton sørger for en optimal fastgørelse af produktet.

En nem maskinel pakkeproces er naturligvis garanteret.

Individuelle emballageløsninger
Individuelle emballageløsninger

Din udfordring: En specialemballage, som passer præcist til dine krav.

Vores løsning: Vi designer skræddersyet farmaceutisk emballage efter dine specifikationer og tilføjer vores mange års erfaring. Vores specialemballage har bevist sin kunnen flere gange i praksis og vinder til stadighed priser.

Kompakt design
Kompakt design

Din udfordring: Lavere omkostninger gennem pladsbesparende emballage.

Vores løsning: Gennem konstruktioner, som passer ned til den mindste milimeter, udvikler vi den optimale pakningsstørrelse til din farmaceutiske sekundære emballage. Sådan udnytter du optimalt pladsen til opbevaring og transport. 

Pålidelig produktbeskyttelse
Pålidelig produktbeskyttelse

Din udfordring: Brudsikker transport af alle produkter.

Vores løsning: Optimalt tilpassede rum med separate kamre og højdeudligning søger for adskillelse og en overskuelig fastgørelse af alle produkterne i emballagen. På denne måde er de på alle tidspunkter beskyttet mod brud, trykskader og fald. 

Mere Convenience
Mere Convenience

Din udfordring: Mest mulig komfort og bekvem handling for brugeren.

Vores løsning: Vores emballagekonstruktioner gør det lettere for dine kunder at håndtere medicinen. De er lette at åbne, alle komponenter er tydeligt arrangeret, hvilket gør det lettere for brugerne at tage komplekse lægemidler med flere komponenter.

Ingen brug af plast
Ingen brug af plast

Din udfordring: En bæredygtig emballage uden plast.

Vores løsning: Vores emballage er 100% genanvendelig gennem brugen af monomateriale.

Overholdelse af lovmæssige krav: Tamper Evident
Overholdelse af lovmæssige krav: Tamper Evident

Din udfordring: Lovkravene til farmaceutisk sekundær emballage er skærpet de senere år.

Vores løsning: Faller Packaging har forskellige typer lukninger i sit sortiment for at sikre manipulations- og produktbeskyttelse. I sortimentet findes etiket- og konstruktionsløsninger som sikrer originalforsegling samt tryk af serialiserede koder på foldeæsken.

Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.