Betingelser for salg, levering og betaling
Betingelserne for salg, levering og betaling gælder for alle kontrakter mellem vores kunder og August Faller GmbH & Co. KG, uafhængigt af det leverede produkt eller den fuldførte tjenesteydelse.

Her finder du vores generelle salgsbetingelser på tysk og engelsk.

For vores danske produktionssted August Faller A/S gælder særlige salgs-, leverings- og betalingsbetingelser. Her finder du de tilsvarende generelle salgsbetingelser på dansk o engelsk.

Betingelser og vilkår for køb
De generelle betingelser for køb og bestilling gælder for alle kontrakter mellem vores leverandører og tjenesteudbydere og August Faller GmbH & Co. KG, uafhængigt af det leverede produkt eller den fuldførte tjenesteydelse.

Hier finder du vores indkøbsbetingelser på tysk og engelsk.

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.