Grundlæggelse
Grundlagt i 2012 gennem overtagelsen af en dansk foldeæskeproducent i Hvidovre.
Produkt
Ekspert i fremstillingen af foldeæsker og foldeæske-forædling.
Medarbejdere
I Hvidovre arbejder i alt 70 medarbejdere inden for produktion og administration.

Din kontaktperson for produktionsstedet

Managing Director Denmark Christian Holmskov
Christian Holmskov
Managing Director Denmark
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.