Mere information på flasker eller hætteglas

Omviklingsetiketter er etiketter med to sider, som kan vikles flere gange omkring en rund beholder, og dermed rummer muligheden for mere plads til informationer. De er nemme at åbne og lukke igen, eller at fjerne, hvis nødvendigt. De bruges for eksempel på flasker eller hætteglas, hvor en konventionel farmaceutisk etiket ikke er tilstrækkelig til at rumme alle relevante oplysninger. Som materialer står der forskellige klæbefilm til rådighed.
 

En yderligere variant er booklet-etiketten, som hører til kategorien af omviklingsetiketter, som er en kombination af etiket og brochure. Denne består af mindst 4 og højst 32 udfoldelige sider, der er lamineret med en gennemsigtig film. Derigennem råder etiketten over et meget stort område; f. eks. til information på flere sprog. En gribeflap fungerer som åbningshjælp. Til runde beholdere bruges forkortede basisetiketter. Også denne type etiket er meget velegnet til vedhæftning af aftagelige deletiketter og til indskrivning af variable data.

Download

Produktdatenblatt - Booklet-Wickeletikett für Rundgebinde
Produktdatenblätter

Din kontaktperson

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.