Nem og sikker håndtering

Optimal patientstøtte, når du tager medicin gennem Pharma Compliance Pack. Emballageløsningen blev specielt udviklet til at forenkle medicineringen af tabletter til patienten. Et design integreret i emballagen til styret udtagning af tabletterne understøtter patienten i at tage dem på det rigtige tidspunkt og i den specificerede rækkefølge - så præcist, som det er rigtigt og vigtigt for behandlingen. 

På grund af de perforerede lasker, som fjernes, før tabletterne tages, kan blisterpakningerne kun tages ud af pakningerne i "portioner". Det sikrer, at patienterne tager medicinen på det rigtige tidspunkt, i den rigtige rækkefølge og i den ordinerede mængde.  Med den integrerede 5-sidede Lepo-etiket er der endnu mere plads til information til patienten på det samme område. Gennem statisk lak klæber ingen snavs på siderne og garanterer dermed genlukningen. Deletiketter understøtter påmindelsen om aftaler eller dokumentationen i patientjpurnaler.

Begge produkter, foldeæske og etiket, kan også bruges uafhængig af hinanden.

Compliance Pack i brug

Dine fordele

  • Skydemekanismen gør det muligt at udtage tabletter »portionsvist« i en bestemt rækkefølge
  • Det håndterlige format gør den velegnet til at have med undervejs
  • Kombinationsmulighederne for mere plads til information f.eks. med 5 siders lepo-etiket
  • Integrerede dokumentationsdele på etiketten

Vores priser

Produktdatenblatt - Compliance Pack
Produktdatenblätter
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.