Den farmaceutiske emballage bliver intelligent

Den farmaceutiske emballage bliver intelligent

Måderne og vejene for kommunikation på farmaceutisk emballage er i stigende grad ikke længere rent analog, men også digital: Såkaldte Smart-Packaging-emballageløsninger åbner nye muligheder, så kommunikationen mellem farmaceutiske producenter og læger, farmaceuter eller patienter gøres mere intensiv og interaktiv. På denne måde støtter de den rigtige anvendelse og hjælper med at forbedre compliance og convenience.

Gennem brug af integrerede teknologier kan Smart Packaging byde på værdifulde yderligere funktioner. F.eks. kan akustiske og visuelle signaler minde dig om at tage din medicin regelmæssigt eller bestille en ny recept i tide. Takket være en app, og via Bluetooth, kan læger eller farmaceuter overføre de oprettede, anvisninger for indtagelsen til foldeæsken. Blandt andet kan fyldningsniveauet af uigennemsigtige flasker visualiseres på displayet - alt dette forenkler håndteringen og øger patientsikkerheden og komforten.

Faller Packaging har allerede implementeret forskellige prototyper til intelligent farmaceutisk emballage med succes. Med disse erfaringer arbejder vi på at udnytte potentialet ved Smart Packaging endnu mere i fremtiden - især når det drejer sig om at skabe løsninger til særlige krav
 

Din kontakt, hvis du har flere spørgsmål

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.