Warunki sprzedaży dostawy i płatności
Warunki sprzedaży, dostawy i płatności mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy naszymi klientami a August Faller GmbH & Co. KG, niezależnie od dostarczonego produktu lub wykonanej usługi.

Tutaj znajdą Państwo nasze OWH w języku niemieckim i angielskim.

Dla naszego duńskiego oddziału August Faller A/S obowiązują odrębne warunki sprzedaży, dostawy i płatności. Tutaj znajdziesz odpowiednie OWH w języku duńskim.

Warunki zakupów
Ogólne warunki zakupów i zamówień obowiązują dla wszystkich umów pomiędzy naszymi dostawcami i usługodawcami a firmą August Faller GmbH & Co KG, niezależnie od dostarczonego produktu lub wykonanej usługi.

Tutaj znajdą Państwo nasze warunki zakupu w języku niemieckim i angielskim.

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.