Her får du et indblik i, hvilke aktiviteter Faller Packaging har forpligtet sig til vedr. emnet bæredygtighed.
For Faller betyder bæredygtighed, at  bringe økonomisk succes, økologisk ansvar og socialt engagement i harmoni. 

Dyrk sport sammen:

Vi elsker sport, og vi er vilde med at dyrke den i fællesskab. Som for eksempel under B2Run i Freiburg, under vores Global Challenge 2018, under maratonløb og, og, og...

HER FÅR DU MERE AT VIDE

At tage socialt ansvar:

Vi er tæt knyttet til vores region og er altid opmærksomme på vores sociale ansvar.

Vores praktikanter hjælper allerede aktivt med: Én gang om året fører de kampagner for institutioner i regionen som en del af kampagnedagene
"Socialt engagement". Som for eksempel beboelses- og plejehjemmet St. Nikolai Spitalfonds i Waldkirch.

Her får du mere at vide

Ergonomisk arbejde:

Sundhedsbevidst arbejde bidrager i stor grad til trivsel på arbejdspladsen. Dog: Hvordan fungerer det nøjagtigt?

Denne viden giver nu specialuddannede ergonomi-scouts siden 2019 videre til deres kolleger på Faller-fabrikkerne i Binzen og Schopfheim. Især i forbindelse med ryg-belastende arbejdsopgaver, som f.eks. at sidde og stå ved pc‹en, samt når der løftes og bæres, giver de under kompakte træningsenheder tips og viser øvelser til at løsne og slappe af på arbejdet.

Her får du mere at vide

Uddannelse af unge mennesker:

Hvert år tager over 80 faglærere sig af at uddanne unge kolleger i mere end 10 forskellige erhverv.

Som en familieejet virksomhed, synes vi, at det er meget vigtigt, at der ud over en faglig uddannelse, også videregives værdier, der er grundlaget for vores succes

MERE OM VORES UDDANNELSESTILBUD

Støtte til genplantning af skov:

Siden 2015 støtter vi non-profit-projektet MAVUNO i det nordlige Tanzania. Her arbejder frivillige fra Tyskland sammen med indbyggerne i regionen med meget forskellige sociale projekter.

For eksempel engagerer mange hjælpere sig i genplantning af skove i landet og har genplantet mere end 15.000 træer siden 2015.

Mere om projektet MAVUNO

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Kerstin Löffler ist Vice President Marketing & Corporate Communications bei Faller Packaging
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.