Zrównoważony rozwój traktujemy bardzo poważnie, ponieważ chcemy, aby nasz sukces przynosił korzyści naszym klientom, naszej firmie, naszym pracownikom i całemu społeczeństwu. Nasze materiały opakowaniowe i usługi pomagają zapewnić dostawy leków, a tym samym poprawić warunki i jakość życia ludzi.
 

Aby to osiągnąć pracujemy nad projektami zintegrowanymi z procesami zachodzącymi w przemyśle farmaceutycznym, w celu ich uzupełnienia i udoskonalenia.
Biorąc pod uwagę rosnącą indywidualizację i złożoność opieki zdrowotnej,  jesteśmy pewni, że opakowania i logistyka produktów farmaceutycznych i medycznych wymagają nowego spojrzenia i ciągłego doskonalenia. To wyzwanie jest jednocześnie ideą, która stanowi rdzeń naszej firmy: Nadajemy nowe znaczenie łańcuchowi dostaw dla opieki zdrowotnej oraz zarządzamy nim cyfrowo.

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.