Powstanie firmy
2003 - w wyniku przejęcia nowego budynku w Binzen, który specjalizuje się w produkcji insertów.
Produkt
Ekspert w produkcji ulotek.
Pracownicy
W Binzen na produkcji i w administracji pracuje łącznie 220 osób.

Osoba do kontaktu w danym zakładzie

Tilmann Wild
Director Operations Leaflets
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.