Powstanie firmy
Założony w 2012 w wyniku akwizycji duńskiego producenta opakowań składanych w Hvidovre.
Produkt
Ekspert w produkcji pudełek składanych i ich uszlachetnień.
Pracownicy
W Hvidovre na produkcji i w administracji pracuje łącznie 70 osób.

Osoba do kontaktu w danym zakładzie

Managing Director Denmark Christian Holmskov
Christian Holmskov
Managing Director Denmark
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.