Doskonała kombinacja

Jako dostawca systemowy Faller Packaging produkuje wszystkie komponenty farmaceutycznych opakowań wtórnych. Aby zmniejszyć obciążenie logistyczne i administracyjne, już w firmie Faller Packaging możemy łączyć poszczególne komponenty w jeden zintegrowany produkt. Istnieje wiele możliwych kombinacji – porozmawiaj z nami.

Razem jesteśmy silni

Razem jesteśmy silni

Wiele możliwości kombinacji pudełek składanych, ulotek do opakowań i etykiet, które Faller Packaging oferuje swoim klientom, pozwala na tworzenie ekskluzywnych i zorientowanych na klienta rozwiązań opakowaniowych. Produkty kombinowane pozostawiają wiele miejsca na kreatywne i indywidualne rozwiązania. Faller Packaging umożliwia to dzięki projektom gotowym do produkcji, jak również własnej produkcji komponentów.

Korzyści dla producentów produktów farmaceutycznych są oczywiste. Korzyścią dla Państwa jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego. W idealnym przypadku wysiłek jest zredukowany do jednego zamówienia, jednego wypełnienia i jednej kontroli towarów przychodzących. Produkcja wszystkich komponentów zgodnie z farmaceutycznymi standardami jakości jest gwarantowana, podobnie jak ciągła kontrola jakości. Na przykład, produkty mogą być indywidualizowane za pomocą etykiet samoprzylepnych, aby zabezpieczyć je przed podrobieniem. Dodatkowo ułatwia to śledzenie w całym łańcuchu procesów. Ponadto usprawnia to proces pakowania i napełniania, np. poprzez łączenie komponentów za pomocą banderoli. Zmniejsza to podatność maszyn pakujących na usterki.

Kombinacje pudełka składanego i etykiety

Opakowanie leku spełnia wiele funkcji w całym łańcuchu dostaw. Oprócz głównych funkcji opakowania, takich jak ochrona, transport i przechowywanie, ważną rolę odgrywa również przekazywanie ważnych i istotnych informacji.

Z połączenia kilku materiałów opakowaniowych – takich jak składane pudełka i etykiety – powstają rozszerzone powierzchnie z większą przestrzenią do komunikacji z pacjentem. Poprzez rozsądne wykorzystanie można znacznie poprawić wygodę stosowania rozwiązania opakowaniowego. 

Dowiedz się więcej

Kombinacje z ulotkami do opakowań

Dzięki połączeniu różnych materiałów opakowaniowych można znacznie zwiększyć przestrzeń do komunikacji z pacjentem. Ulotka dołączona do opakowania jest zasadniczym elementem składowym opakowań farmaceutycznych, a tym samym podstawowym elementem naszego portfolio produktów. 

Jako dostawca systemowy możemy oferować kombinacje różnych materiałów opakowaniowych:

  • Ulotka do opakowania + pudełko składane
  • Ulotka do opakowania + karta pacjenta
  • Ulotka do opakowania + etykieta
  • Ulotka do opakowania + ulotka do opakowania

Dowiedz się więcej

Rozszerzona powierzchnia komunikacji

Dzięki zaawansowanemu połączeniu różnych materiałów opakowaniowych, opakowanie spełnia wiele funkcji w całym łańcuchu dostaw. 

Typowe funkcje, takie jak pakowanie, ochrona, transport i przechowywanie, mogą być uzupełnione o dodatkowe funkcje, takie jak przekazywanie ważnych i istotnych informacji we właściwym czasie.

Zwiększ komunikację z pacjentem i popraw wygodę & zastosowanego stosowania rozwiązania opakowaniowego. 

 POBIERZ KATALOG

Zapewnienie ochrony przed pierwszym otwarciem

Dzięki dyrektywie w sprawie sfałszowanych produktów 2011/62/UE oraz rozporządzeniu delegowanemu (UE) nr 2016/161, które weszło w życie w UE w dniu 9 lutego 2019 r., branża podejmuje zdecydowane kroki w zakresie ochrony pacjentów. Kluczowe – ale nie łatwe do wdrożenia. Indywidualna funkcja identyfikacji(serializacja) i zabezpieczenie przed pierwszym otwarciem stają się obowiązkowe dla leków na receptę.

Chętnie pokażemy Państwu nasze rozwiązania w zakresie etykiet zabezpieczających typu tamper-evident!

Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.