Internet rzeczy (IoT) staje się coraz bardziej popularny w przemyśle farmaceutycznym i służbie zdrowia.  Postęp technologiczny oferuje nowe możliwości dla opakowań leków.

Wspólnie z naszym partnerem Avnet Integrated opracowaliśmy trzy rozwiązania w zakresie opakowań inteligentnych. Pokazują one przykłady na to, w jaki sposób opakowania leków będą w przyszłości usprawniały przestrzeganie wskazań przez pacjentów i ułatwią zażywanie leków.

August Faller opracował w tym zakresie trzy pakiety jako prototypy. Dzięki tym rozwiązaniom chcemy sprostać rosnącej digitalizacji i rosnącemu zainteresowaniu interaktywnymi rozwiązaniami w zakresie opakowań. 

Odkryj nasze prototypy Smart Packaging.

Rozwiązanie „Medical prescription” w zakresie inteligentnych opakowań

Pudełka składane z cyfrowym interfejsem przez Bluetooth i aplikację

Wraz z prototypem inteligentnego opakowania „Medical Prescription” firma Faller opracowała cyfrowe pudełko składane, które pomaga pacjentowi w przestrzeganiu zasad podczas przyjmowania leków. Innowacyjne rozwiązanie opakowaniowe z małym wyświetlaczem typu e-papier i elektronicznymi elementami obsługi (przyciski) odlicza tabletki, przypomina pacjentowi o właściwym czasie ich przyjęcia i powiadamia go, kiedy nadchodzi czas na zamówienie nowej recepty.

Wyjątkowa funkcja: Za pomocą specjalnie opracowanej aplikacji i przez Bluetooth, lekarze lub farmaceuci mogą przesłać do pudełka składanego wygenerowane zalecenie zażywania.

Rozwiązanie z zakresu inteligentnych opakowań „Fill Level Indicator” (wskaźnik poziomu napełnienia)

Pudełko składane ze wskaźnikiem poziomu płynu

Za pomocą „wskaźnika poziomu” Grupa August Faller zaprojektowała prototyp innowacyjnego opakowania na lekarstwa, które za jednym naciśnięciem przycisku rejestruje poziom napełnienia butelki zawierającej płynny lek i podaje pacjentowi informację za pomocą zintegrowanego wyświetlacza.

Inteligentne, interaktywne opakowanie jest wyposażone w mały wyświetlacz typu e-papier i elektroniczne elementy obsługi (przyciski)
 

Rozwiązanie z zakresu inteligentnych opakowań „Counting Device”

Składane pudełko z urządzeniem odliczającym tabletki i inteligentnym przypomnieniem o ponownym zamówieniu

Inteligentne, interaktywne opakowanie leku „Counting Device” jest wyposażone w mały wyświetlacz typu e-papier i elektroniczne elementy obsługi (przyciski).

Za pomocą zintegrowanego urządzenia odliczającego użytkownik może potwierdzić przyjęcie leku za pomocą jednego przycisku.

Ostrzeżenie jest wyświetlane na wyświetlaczu typu e-papier, gdy kończą się tabletki.
 

Osoba do kontaktu w przypadku dalszych pytań
Head Regional Business Team Hans-Jürgen Dießlin
Hans-Jürgen Dießlin
Head Regional Business Team
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.