Nazywamy się Faller Packaging

Moving healthcare. Moving you.

Faller Packaging dba o lepszy dostęp do opieki zdrowotnej.
Znamy przemysł farmaceutyczny i ochrony zdrowia oraz jego kompleksowe wymagania wobec rozwiązań opakowaniowych. Jako czołowy dostawca rozwiązań spełniających wszelkie wymagania w zakresie opakowań farmaceutycznych odpowiadamy na oczekiwania naszych klientów z tej branży. Korzystamy przy tym z gruntownej wiedzy zgromadzonej przez naszą firmę i z naszej międzynarodowej sieci produkcyjnej.

Mamy wiele planów na przyszłość: Wspólnie z naszymi partnerami chcemy na nowo zaprojektować opakowania i łańcuch dostaw produktów medycznych, dlatego
też w firmie Faller Packaging opracowaliśmy szeroką gamę opcji, aby sprostać wymaganiom rynku w zakresie wtórnych opakowań farmaceutycznych.

Wydajność
Dzięki naszej wyjątkowej sieci produkcyjnej możemy dostarczać następujące elementy opakowań z jednego źródła: Pudełka składane, ulotki informacyjne, etykiety, produkty złożone i projekty specjalne. Państwa wysiłek administracyjny jest zredukowany do minimum, a zakup materiałów opakowaniowych staje się znacznie mniej uciążliwy.
Innowacje
Promujemy innowacje i projektujemy rozwiązania o wartości dodanej dla naszych klientów. Rezultatem są wielokrotnie nagradzane produkty i usługi. Dzięki aktywnemu słuchaniu i nieustannym staraniom, aby być wśród najlepszych wykonawców w naszej branży w Europie, dostosowaliśmy naszą gamę produktów i portfolio usług do Państwa potrzeb.
Jakość
Nasz standard jakości? Dla Państwa - właściwy produkt we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Spełniamy wysokie wymogi jakościowe przemysłu farmaceutycznego we wszystkich lokalizacjach dzięki naszym najnowszym technikom testowania. Terminowość dostaw jest dla nas równie ważna, jak jakość dostarczanych produktów.

Aktualności

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.