Ansvarlig for indholdet:

August Faller GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung (hovedadm.)
Freiburger Straße 25
79183 Waldkirch
Germany

Postfach 180

Telefon: +49 7681 405-0
Telefax: +49 7681 405-110
info@faller-packaging.com

Registeransvarlige ret: Amtsgericht Freiburg, HRA 280004

Personligt hæftende selskabsdeltager: August Faller Verwaltungsgesellschaft mbH, Amtsgericht Freiburg, HRB 714414

Chief Executive Officer (CEO): Dagmar Schmidt
Managing Director: Dr. Daniel Keesman

Moms ID: DE 14 1967708

Konception, Design & Programmering: avenit AG, Offenburg

Indholdsmæssig overensstemmelse med §55 i den tyske medielov (RStV): Kerstin Löffler, Vice President Marketing, Corporate Communications & ESG, kerstin.loeffler@faller-packaging.com

 

Ansvarsfraskrivelse

Webstedets indhold
Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren, der henviser til materiel eller immateriel skade forårsaget af brug eller manglende anvendelse af de leverede oplysninger eller brug af forkerte og ufuldstændige oplysninger, er grundlæggende udelukket, medmindre forfatteren bevisligt har gjort sig skyldig med forsæt eller groft uagtsomhed. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt retten til, uden forudgående meddelelse herom, at ændre, supplere, slette eller midlertidigt eller permanent at indstille offentliggørelsen af dele af siderne eller hele indholdet.

Henvisninger og links
I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, ville en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft, hvis og når forfatteren havde kendskab til indholdet, og hvis det havde været teknisk muligt og gennemførligt for forfatteren at have forhindret brug af sådant ulovligt indhold. Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på tidspunktet for linkningen ikke kunne genkendes noget ulovligt indhold på de linkede sider. Forfatteren har på ingen måde indflydelse på det aktuelle og fremtidige design, indhold eller ophavsret til og af de linkede sider. Derfor distanceres der herved udtrykkeligt fra alt indhold på alle linkede/tilsluttede sider, der blev ændret efter oprettelsen af linket. Denne erklæring gælder for alle links og referencer på dette websted, såvel som for eksterne poster i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister, som er oprettet af forfatteren. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der skyldes brug eller manglende brug af oplysninger, der leveres på denne måde, er udbyderen af den side, som der henvises til, alene ansvarlig, og ikke den, der blot henviser til den respektive offentliggørelse via links.

Ophavs- og varemærkeret
Forfatteren bestræber sig på at tage hensyn til ophavsretten til de anvendte grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der er brugt i alle publikationer, og at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som er udarbejdet af forfatteren selv, eller at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle mærker og varemærker, som nævnes på internettilbuddet, og som muligvis er beskyttet af en tredjepart, er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den gældende varemærke- og ejendomsretlovgivning for den respektive registrerede ejer. Alene den blotte benævnelse er ikke ensbetydende med, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder! Ophavsretten til offentliggjorte objekter oprettet af forfatteren, bliver udelukkende hos forfatteren af siderne. En mangfoldiggørelse eller brug af sådanne grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatterens udtrykkelige samtykke.

Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af dette websteds tilbud, som du er blevet henvist til fra. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller ikke helt svarer til den gældende juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket af deres indhold og gyldighed.

Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.