Optymalnie dostosowane do Państwa procesu produkcyjnego

Wstępnie złożone ulotki do opakowań są falcowane z jednym lub dwoma załamaniami. Ma to tę zaletę, że ulotki do opakowań mogą być dalej przetwarzane na Państwa linii pakującej, nawet jeśli Państwa maszyny do falcowania są ograniczone pod względem formatu. Dzięki temu Faller Packaging oferuje optymalnie dopasowane rozwiązania dla Państwa indywidualnych procesów produkcyjnych – jak również możliwość dołączenia obszernych instrukcji dotyczących stosowania i bezpieczeństwa na Państwa ulotkach załączanych do opakowań.

Osoba do kontaktu

Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.