Łatwe wkładanie do opakowania

Ulotki do opakowań z falcowaniem małym są już złożone do odpowiedniego formatu końcowego – oznacza to, że można je wstawić bezpośrednio do opakowania farmaceutycznego. Przy składaniu rozróżnia się falcowanie równoległe i na krzyż.

Faller Packaging oferuje różne indywidualne formaty i falcowania. Pozwala to idealnie dostosować ulotki do rodzaju i zawartości opakowania produktu. Jednocześnie dostarczają one wszystkich ważnych informacji dla lekarzy, farmaceutów i pacjentów.
 

Osoba do kontaktu

Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.