Doświadcz ponad 140 lat historii firmy Faller Packaging. Od momentu założenia pod koniec XIX wieku do dziś! 
Przekonaj się sam, jak Faller Packaging rozwinęło się w jednego z wiodących dostawców systemowych w branży farmaceutycznej i branży opieki zdrowotnej.
 

2022
[Translate to Polnisch:]
2022
140 lat firmy Faller Packaging

1 maja 2022 r. firma Faller Packaging będzie obchodzić 140. rocznicę powstania.

2020
2020
Faller występuje ze spółki join venture z "Bellwyck Pharmaceutical Services GmbH"

Faller występuje ze spółki Joint Venture-Partner z "Bellwyck Pharmaceutical Services" a tym samym z "Bellwyck Faller Pharmaceutical Services".

2019
2019
Przejęcie Pharma Print Kft. Węgry

Przejęcie węgierskiego producenta ulotek informacyjnych "Pharma Print Kft."

2019
Faller i Perigord zakładają spółkę joint venture

Faller i irlandzki dostawca rozwiązań graficznych "Perigord Premedia Ltd." zakładają spółkę joint venture.

2019
Otwarcie spółki córki PackEx

Otwarcie spółki córki PackEx z siedzibą w Worms. PackEx specjalizuje się w ekspresowej produkcji pudełek składanych w małych i bardzo małych ilościach.

2018
2018
Założenie spółki joint venture z Bellwyck Pharmaceutical Services GmbH

Faller zakłada spółkę joint venture "Bellwyck Faller Pharmaceutical Services" z partnerem kanadyjskim "Bellwyck Pharmaceutical Services".
Spółka joint venture oferuje usługi pakowania i logistyki dla badań klinicznych jako uzupełnienie istniejących usług pakowania kontraktowego.

2013
2013
Otwarcie polskiego oddziału

Otwarcie zakładu produkcyjnego w Łodzi, w Polsce, który służy również jako zakład produkcji pudełek składanych.

2012
Werksgebäude in Hvidovre
2012
Przejęcie zakładu w Danii

Przejęcie duńskiego producenta pudełek składanych "A.C. Schmidt" w Hvidovre, jako rozszerzenie produkcji pudełek składanych i specjalnej produkcji uszlachetnień pudełek składanych.

2008
2008
Otwarcie oddziału w Berlinie

Uruchomienie usług pakowania PharmaServiceCenter w Großbeeren koło Berlina.

2006
2006
Rozpoczęcie działalności w dziedzinie druku cyfrowego etykiet samoprzylepnych

Rozpoczęcie działalności w dziedzinie druku cyfrowego etykiet samoprzylepnych w lokalizacji Schopfheim.

2003
2003
Przejęcie "Meyerhofer, Fries & Cie" i rozpoczęcie produkcji etykiet samoprzylepnych

Wraz z przejęciem "Meyerhofer, Fries & Cie" Faller rozpoczyna produkcję  etykiet samoprzylepnych w oddziale Schopfheim.

2003
Otwarcie oddziału w Binzen

W 2003 roku odbyło się otwarcie nowego budynku w Binzen.  Część produkcji z innych zakładów została przeniesiona do Binzen.

Od 2009 roku Faller produkuje w swojej lokalizacji w Binzen wyłącznie ulotki informacyjne.

2002
2002
Przejęcie firmy "Trefzer Druck GmbH" i rozpoczęcie produkcji ulotek informacyjnych

W 2002 roku przejęto producenta ulotek "Trefzer Druck GmbH". Od tego momentu Faller Packaging skoncentrował się na  produkcji ulotek do opakowań.

1999
1999
Przejęcie "Göppert GmbH & Co. KG"

W dniu 1. lipca 1999 większość udziałów została przejęta przez "Göppert GmbH & Co. KG" z Waldkirch. Fuzja prawna nastąpiła dopiero pod koniec 2003 r.

1990
1990
Koncentracja na przemyśle farmaceutycznym i medycznym

Pierwsza certyfikacja zgodnie z DIN ISO 9001. Od początku lat 90-tych koncentracja na rynku opakowań farmaceutycznych.

1953
1953
Rozpoczęcie produkcji pudełek składanych i etykiet papierowych

Rozpoczęcie produkcji pudełek składanych obok etykiet papierowych i opakowań na wyroby czekoladowe w zakładzie w Waldkirch.

1881
1882
Powstanie Faller Packaging

Firma założona przez Augusta Faller jako drukarnia litograficzna przy Lange Straße w Waldkirch.
Produkowała etykiety papierowe, papier firmowy, karty pocztowe i materiały biurowe.

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.