Znaczenie biotechnologii medycznej jest na całym świecie coraz większe. Rodzaje substancji aktywnych są różnorodne. Biofarmaceutyki wytwarzane w ramach inżynierii genetycznej są stosowane w wielu dziedzinach – na przykład w onkologii, immunologii i w leczeniu chorób metabolicznych.
 

Rezultat: na rynek wchodzą liczne nowe preparaty do diagnostyki i terapii, które z reguły są pakowane w sterylne fiolki, strzykawki lub wkłady do systemów iniekcyjnych.

Poza tym coraz większe znaczenie znaczenie dla społeczeństwa ma kwestia zrównoważonego rozwoju, co ma związek ze zmianami klimatycznymi i globalnym ociepleniem. Wiele przedsiębiorstw stawia na pierwszym miejscu wydajne i zrównoważone działanie i zarządzanie, w ramach którego można oszczędzać zasoby.

W jaki sposób działania te wpływają na przemysł opakowaniowy?

W przypadku pakowania wrażliwych biofarmaceutyków niezbędna jest najwyższa jakość, bezpieczeństwo i ochrona produktu. Stanowi to szczególne wyzwanie dla wtórnych materiałów opakowaniowych. Producenci opakowań muszą się do tego dostosować i wspierać przemysł farmaceutyczny indywidualnymi, elastycznymi i przyjaznymi dla środowiska koncepcjami opakowań.

 

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu papieru i kartonu pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, opracowywaniu prostszych rozwiązań z zakresu opakowań wytwarzanych z monomateriałów oraz konsekwentnie realizowanej możliwości recyklingu pudełek składanych, etykiet i ulotek.

W firmie Faller Packaging od wielu lat pracujemy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Zidentyfikowaliśmy pięć istotnych cech wtórnych materiałów opakowaniowych, które naszym zdaniem mają decydujące znaczenie przy pakowaniu produktów sterylnych:

  • Zgodność z przepisami
  • Zrównoważony rozwój
  • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta
  • Elastyczność
  • Wydajność

Poznaj rozwiązanie firmy Faller Packaging dzięki interaktywnej i trójwymiarowej prezentacji

Zgodność z przepisami

Bezpieczeństwo dla producenta i użytkownika

Zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań dla przemysłu farmaceutycznego muszą odpowiadać krajowym i międzynarodowym przepisom, aby w bezpieczny sposób chronić leki przed fałszowaniem. W UE od 2019 roku producenci środków farmakologicznych są zobowiązani do wyposażania swoich produktów w odpowiednie zabezpieczenia . Dotyczy to również innych ważnych rynków, takich jak USA, Chiny i Rosja. Z jednej strony producenci muszą serializować swoje kartony składane lub etykiety. Z drugiej strony, opakowanie zgodne z przepisami zawiera oryginalne zamknięciezabezpieczające przed manipulacją, ulotkę ze wszelkimi ważnymi informacjami oraz oznakowanie wrażliwych produktów sterylnych za pomocą etykiet. Dodatkową ochronę marki stanowią inne jawne lub ukryte zabezpieczenia.

 

Elastyczność

Modułowe opakowanie

W przypadku opakowań pierwotnych do leków parenteralnych – fiolek, strzykawek i wkładów – zamiast standardowych pudełek składanych stosowane są zazwyczaj specjalne konstrukcje. Specjalne opakowania z wkładkami można dokładnie dopasować do danego zapakowanego produktu lub zestawu. Dzięki modułowej koncepcji opakowań, różne leki iniekcyjne mogą być pakowane przy użyciu tylko jednego rozmiaru opakowania i odpowiedniej, pasującej wkładki. Jest to zaleta dla farmaceutów, którzy w ten sposób mogą szybko dostosować swoje procesy produkcyjne do cykli życia produktów. Możliwości jest wiele, ponieważ wkładki kartonowe oferują najlepszą możliwą ochronę i odporność na potłuczenie. Ułatwiają one również elastyczne i bezpieczne pakowanie na konwencjonalnych maszynach kartonujących.

 

Zrównoważony rozwój

Ochrona zasobów i środowiska

Żadne inne zagadnienie nie wywiera obecnie takiego wpływu na sektor opakowań jak zrównoważony rozwój. Zrównoważone zarządzanie od wielu lat stanowi filar naszej kultury korporacyjnej. Dlatego w przypadku naszych produktów używamy wyłącznie opakowań wykonanych z jednego rodzaju materiału na bazie włókien, w pełni nadającego się do recyklingu: Do produkcji pudełek składanych, przegródek i wkładek stosujemy w 100% certyfikowane i zrównoważone surowce. W miarę możliwości stosujemy etykiety bez laminowania i w pełni nadające się do recyklingu. Ulotki są wykonane ze specjalnie opracowanego cienkiego papieru drukarskiego. Dzięki temu możemy osiągnąć taką samą jakość druku jak w przypadku konwencjonalnych rodzajów papieru stosowanych w środkach farmaceutycznych, zużywając nawet 20% mniej farby. Stosujemy wyłącznie farby i lakiery bez związków metali ciężkich, olejów mineralnych i rozpuszczalników aromatycznych.

Wydajność

Zoptymalizowane zaopatrzenie

W przypadku wszystkich funkcjonalnych i związanych z bezpieczeństwem właściwości opakowań farmaceutycznych, kwestia efektywności jest również na pierwszym planie w branży zaopatrzeniowej. Coraz bardziej specyficzne formy obróbki stwarzają zwiększone zapotrzebowanie na bardzo małe wielkości partii. Jednocześnie ze względu na coraz krótsze cykle życia produktów, producenci wprowadzają swoje preparaty na rynek szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zmniejszenie nakładów administracyjnych związanych z zakupami powoduje, że proces zamawiania opakowań wtórnych jest bardziej efektywny. Jako prawdziwy kompleksowy dostawca rozwiązań produkujemy we własnych zakładach produkcyjnych kartony składane, etykiety, produkty kombinowane i ulotki oraz łączymy je w zależności od potrzeb w zintegrowane produkty. W ten sposób stale pracujemy zużyciem energii i surowców przez naszą firmę.

 

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta

Wymagające i wrażliwe produkty sterylne muszą być bezpiecznie transportowane i przechowywane. Aby sprostać tym wymaganiom, ważną rolę odgrywa opakowanie wtórne, tzn. opakowanie zewnętrzne fiolek, ampułek lub strzykawek. Indywidualne rozwiązania opakowaniowe z precyzyjnie dopasowanymi wkładkami chronią je przed uderzeniami lub upadkami, jak również przed ściskaniem. Zamiast zwykłych wkładek z tworzywa sztucznego, do produkcji tych przyjaznych dla środowiska opakowań farmaceutycznych używamy odnawialnego monomateriału, dzięki któremu jesteśmy w stanie oszczędzać zasoby. Wkładki z nadającego się do recyklingu kartonu zapobiegają również kontaktowi szkło-szkło i zapewniają odpowiednie zabezpieczenie produktu, ochronę przed stłuczeniem oraz zabezpieczenie na czas transportu. Chętnie dostosujemy ten specjalny projekt opakowania do sterylnego produktu, który ma być zapakowany zgodnie z wymaganiami klienta.

 

Opakowanie Eco Flex Box: przyjazne dla środowiska - elastyczne - modułowe
Odkryj wszystkie cechy produktu – medialnie i interaktywnie
Zharmonizowana koncepcja maszyny i opakowania
Zharmonizowana koncepcja maszyny i opakowania

Jednakże materiały opakowaniowe powinny nie tylko zapewniać efektywny proces zaopatrzenia. Kluczowe znaczenie ma również ich współpraca z maszynami pakującymi: materiał i maszyny muszą do siebie optymalnie pasować, aby operatorzy mogli na jednej linii bezpiecznie i efektywnie obsługiwać także różne produkty lub opakowania kombinowane. Dlatego też ściśle współpracujemy ze specjalistą w dziedzinie technologii pakowania, firmą ROTZINGER PharmaPack

 

Zapraszamy Państwa na nasze prezentacje na żywo na targach specjalistycznych w 2022 roku. Razem przedstawimy między innymi opracowane wspólnie opakowanie Eco Save Pack do produktów wrażliwych na stłuczenie

Pharmapack, Paris18.-19.05.2022
Achema, Frankfurt am Main22. - 26.08.2022
Whitepaper - Eco Save Pack
2 MB  /  pdf
Brak plastiku dzięki inteligentnej konstrukcji

Tradycyjne koncepcje opakowań obejmują zazwyczaj wkładki wykonane z tworzywa sztucznego. Naszą alternatywą jest ekologiczne opakowanie z wkładkami z kartonu nadającego się do recyklingu.

Do produkcji tych bezpiecznych dla środowiska opakowań farmaceutycznych firma Faller Packaging wykorzystuje odnawialne monomateriały, dzięki którym można oszczędzać zasoby naturalne. Wkładki wykonane z kartonu nadającego się do recyklingu zapewniają optymalne przechowywanie produktu.

Takie rozwiązania umożliwiają oczywiście łatwe mechaniczne podawanie produktów, zapewniając bezproblemowy proces pakowania.

Faller Packaging jako partner w zakresie zrównoważonych koncepcji opakowań

Zrównoważone zarządzanie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i z zagadnienia marginalnego przekształca się w aspekt stanowiący konieczność. Dlatego też holistyczne i przyszłościowe koncepcje opakowań będą cieszyły się coraz większym popytem, a zapotrzebowanie na elastyczne i zrównoważone opakowania farmaceutyczne będzie stale rosło. Jako kompleksowy dostawca rozwiązań oraz dzięki naszej międzynarodowej pozycji w całym łańcuchu dostaw i szerokiemu spektrum usług, jesteśmy w firmie Faller Packaging bardzo dobrze przygotowani, aby sprostać tym wyzwaniom w zakresie kartonów składanych, ulotek i etykiet.

 

Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.