Opakowania farmaceutyczne stają się inteligentne

Opakowania farmaceutyczne stają się inteligentne

Środki i sposoby komunikacji na opakowaniach farmaceutycznych coraz częściej nie są już wyłącznie analogowe, ale również cyfrowe: Tak zwane rozwiązania w zakresie opakowań Smart oferują nowe możliwości, dzięki którym komunikacja pomiędzy producentami leków a lekarzami, farmaceutami lub pacjentami staje się bardziej intensywna i interaktywna. W ten sposób wspierają one prawidłowe ich stosowanie i przyczyniają się do poprawy jakości i wygody.

Smart Packaging oferuje cenne dodatkowe funkcje dzięki wykorzystaniu zintegrowanych technologii. Sygnały akustyczne i wizualne przypominają na przykład o regularnym przyjmowaniu leku lub staraniu się o nową receptę w odpowiednim czasie. Za pomocą aplikacji i przez Bluetooth, lekarze i farmaceuci mogą przesyłać do pudełka składanego indywidualnie sporządzone zalecenia dotyczące zażywania. Między innymi, poziom napełnienia nieprzezroczystych butelek może być wizualizowany na wyświetlaczu – wszystko to upraszcza obsługę i zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

Firma Faller Packaging z powodzeniem wdrożyła już różne prototypy inteligentnych opakowań farmaceutycznych. Dzięki temu doświadczeniu pracujemy nad jeszcze lepszym wykorzystaniem potencjału inteligentnych opakowań w przyszłości – szczególnie jeśli chodzi o tworzenie rozwiązań dla specjalnych wymagań.
 

Osoba do kontaktu w przypadku dalszych pytań

Your Contact person of productmanagement is Benjamin Rist
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.