Komunikacja z pacjentem poprzez interaktywne opakowania

Internet rzeczy wkracza również do sektora farmaceutycznego. Za pomocą kodów QR i technologii radiowych, takich jak NFC (Near Field Communication), można ustalić nowe sposoby komunikacji z pacjentem i jednocześnie analizować dane dotyczące jego zachowania. FDA złagodziła już przepisy dotyczące ulotek do opakowań produktów medycznych, a proces zamawiania recept u lekarza może być już częściowo realizowany online. 

Faller Packaging oferuje Państwu rozwiązania, które wykraczają poza drukowanie kodów QR lub wydawanie etykiet RFID/NFC!

W ten sposób pomagamy Państwu zaoferować Państwa pacjentom preparaty o rzeczywistej wartości dodanej. Naszym celem jest nie tylko dostarczanie szczegółowych i dostosowanych do potrzeb informacji, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie przyjmowania leków. Odkryj świat interaktywnych opakowań!

Pudełka składane z chipem NFC

Komunikacja bliskiego zasięgu to dalszy rozwój technologii RFID. W przeciwieństwie do RFID, NFC jest standardem wielobranżowym. Chip może być odczytywany bezpośrednio z dowolnego smartfonu (z wyjątkiem iPhone'a) bez konieczności pobierania aplikacji i wykorzystywany do celów bezpieczeństwa i marketingowych.

Każdy chip posiada fabryczny unikalny numer identyfikacyjny i dlatego jest odporny na sfałszowanie. Technologia NFC jest już wykorzystywana jako środek płatniczy i do uwierzytelniania.

Pudełka składane z wbudowanym wyświetlaczem

Wtórne opakowanie farmaceutyczne oferuje różne możliwości wspomagające komunikację z pacjentem. Na przykład, wbudowany wyświetlacz może być używany do oglądania filmów przedstawiających prawidłowe zażywanie lub stosowanie leków.

W ten sposób pacjent może otrzymać ważne informacje, które dodatkowo wspomagają przestrzeganie przepisów, co w przeciwieństwie do tekstu pisanego jest bardziej skuteczne.

Pudełka składane z wbudowanym modułem dźwiękowym

Moduły językowe wbudowane w opakowanie z pewnością znacie Państwo z kartek z życzeniami lub pozdrowieniami. Więc dlaczego nie zastosować ich w opakowaniu farmaceutycznym?

Najważniejsze treści dotyczące przyjmowania leków, przeciwwskazań lub działań niepożądanych mogą zostać wygodnie odsłuchane przez osoby niewidome, słabowidzące lub nawet 98% pacjentów, którzy nie chcą czytać ulotki dołączonej do opakowania.
 

Pudełka składane z kartą medyczną

Za pomocą kodu QR pacjent może zapisać swoje dane w Vitabook i otrzymać numer swojej karty oraz kod bezpieczeństwa, który zapisuje na karcie.

W nagłych przypadkach lekarz prowadzący może zapytać o dane przechowywane przez pacjenta, wprowadzając kod bezpieczeństwa, zapewniając w ten sposób optymalne leczenie.
 

Osoba do kontaktu w przypadku dalszych pytań
Account Managerin Yasemin Altunisik
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.