Synlige og skjulte sikkerhedsfunktioner

Synlige og skjulte sikkerhedsfunktioner

Ud over de sikkerhedselementer, der er specificeret af EU i form af en anbrudsordning, så kan man se, om pakningen har været åben, og 2D stregkoden til identifikation og autentificering af dit produkt, kan vi tilbyde forskellige synlige (f.eks. sikkerhedsetiketter og forseglingsetiketter) eller skjulte funktioner, som beskytter dit produkt endnu mere effektivt mod forfalskning.

Synlige funktioner, som er vanskelige at kopiere, tilbyder en sikkerhedsbarriere og er visuelt genkendelige uden yderligere hjælpemidler. Eksempler herpå er mikrotekst eller hologrammer, ligesom forskellige koder til identifikation af dit produkt.

I tilfælde af skjulte funktioner, altså funktioner, der ikke uden videre kan genkendes af de menneskelige sanser, er det nødvendigt at indsætte udstyr til at finde og aflæse disse funktioner, hvilket naturligvis øger sikkerheden yderligere. Afhængigt af kundens behov tages der desuden hensyn til fortrolighedsregler, der f.eks. kun giver visse personer adgang til informationen. Eksempler er Hidden Images eller Crypoglyph.

Sikkerhedsetiketter

Forseglingsetiketternes modulære design muliggør sikkerhedselementer, som kan tilpasses dine behov. Vi tilbyder personalisering for en lang række kodetyper som code39, datamatrix eller QR-koder, som, ved behov også kan linke til en af dine servere.

Udvid dit sikkerhedsbehov, som i det viste eksempel, til også at omfatte muligheder, som f.eks. diffraktionsfilm. Hvis koderne kopieres på almindeligvis, bliver de automatisk ulæselige. De synlige elementer i sikkerhedsfilmen yder yderligere beskyttelse mod forfalskning.

Kombinationen af synlige og skjulte funktioner, ligesom personaliseringer, er velkendte fænomener fra trykningen af pengesedler og reducerer på den måde også din risiko markant.

Yderligere farver, som f.eks. OVI (Optical Variable Ink) kan ligeledes bruges. Vi forsyner desuden vores etiketter med en variable mikrotekst af højeste kvalitet.

Sikker med digitaltryk

En klæbeetiket i digitaltryk med forskellige sikkerhedsfunktioner f. eks. en variable mikrotekst, en 2D stregkode og en batchkode, gør dit produkt endnu mere sikkert mod forfalskning. Det hele forenet i én sikkerhedsetiket.

  • Tryk i høj opløsning (812 dpi) – fotobogskvalitet
  • Mikrotekst og stregkode i 1.200 dpi, og dermed en dobbelt så høj billedopløsning, som en standard laserprinter. Herved sikres en maksimal kantskarphed og derved en optimal aflæsningsmulighed
  • Variabel mikrotekst er kun mulig ved digitaltryk
  • Personaliseret stregkode og mikrotekst (0,5 punkts skrifttype) som billedbegrænsning
  • Tilfældigt genereret alfanumerisk kode på fanen
  • Alfanumerisk kode garanteres gennem en anbrudssikring
  • Godkendelsestest mod en database på internettet er muligt
  • Koder til værdikuponer


Få her mere at vide om mulighederne med digitaltryk

Produktdatenblatt - Sicherheitsmerkmale
Produktdatenblätter

Din kontakt, hvis du har flere spørgsmål

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.