Entydig identifikation af farmaceutiske emballager

For at beskytte farmaceutiske produkter, som f.eks. medicin mod forfalskning, er der strenge regler for serialisering i de fleste lande. I EU har den delegerede forordning 2016/161 været gældende siden 2019: Det forpligter farmaceutiske producenter til at udstyre deres produkter med de passende sikkerhedsfunktioner, der gør hver enkelt æske klart identificerbar og godkendt. 

I Europa er farmaceutiske produkter serialiseret ved hjælp af en 2D datamatrixkode på emballagen. Denne indeholder forskellige oplysninger:

  • Produktkoden til identifikation af lægemidlet,
  • serienummeret,
  • det nationale refusionsnummer eller et andet nationalt nummer til identifikation,
  • partinummeret, og
  • udløbsdatoen.

Lignende regler gælder for eksempel i Kina med 128C-stregkoden (den såkaldte Kina-kode), kryptokoderne i Rusland  og Drug Quality and Security Act (DQSA) i USA. De nødvendige koder her, har undertiden endda en større datamængde end de europæiske 2D-datamatrixkoder og er derfor mere komplicerede i trykkeprocessen.

Faller Packaging er, takket være sin avancerede produktionskapacitet, ideelt udstyret til at trykke alle serialiseringskoder på foldeæsker. Med vores mange års erfaring har vi også omfattende ekspertise inden for kodning af klæbeetiketter, hvilket er en særlig udfordring på grund af den store variation af materialer. På denne måde understøtter vi farmaceutiske producenter til fuldt ud at overholde reglerne og kravene på de internationale markeder for serialisering af Life Science produkter.

Download

Whitepaper - Serialisierung
Whitepaper

Din kontakt for mere information

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.