Zabezpieczenia jawne i niejawne

Zabezpieczenia jawne i niejawne

Oprócz zabezpieczeń wymaganych przez UE w postaci gwarancji pierwszego otwarcia oraz kodu 2D Data Matrix do identyfikacji i uwierzytelniania produktu, możemy zaoferować Państwu różne funkcje jawne (np. etykiety zabezpieczające i zamykające) lub ukryte, które jeszcze skuteczniej zabezpieczą produkt przed podrabianiem.

Otwarte, tzn. widoczne elementy są trudne do skopiowania, stanowią barierę bezpieczeństwa i są wizualnie rozpoznawalne bez dodatkowych środków pomocniczych. Przykładami są mikroteksty lub hologramy, a także różne kody służące do identyfikacji produktu.

W przypadku cech ukrytych, tj. cech, które nie są łatwo rozpoznawalne dla ludzkich zmysłów, do ich odnalezienia potrzebny jest sprzęt, co oczywiście zwiększa również bezpieczeństwo. Ponadto, w zależności od wymagań klienta, brane są pod uwagę zasady zachowania poufności, które na przykład umożliwiają dostęp do informacji tylko niektórym osobom. Przykładem mogą być technologie Hidden Images lub Crypoglyph.
 

Etykiety bezpieczeństwa

Modułowa konstrukcja etykiet zamykających umożliwia optymalne dopasowanie elementów zabezpieczających do Państwa potrzeb. Oferujemy Państwu personalizacje w różnych typach kodów, takich jak Code39, Data-Matrix lub nawet kody QR, które w razie potrzeby przejmują dalsze zadania, takie jak link do jednego z Państwa serwerów.

Poszerz swój poziom bezpieczeństwa, jak w pokazanym przykładzie, o możliwości folii dyfrakcyjnej. Dzięki niej Twoje kody po zwykłym skopiowaniu stają się nieczytelne. Otwarte elementy folii zabezpieczających zapewniają dodatkową ochronę przed podrabianiem.

Połączenie widocznych i ukrytych cech i personalizacji jest dobrze znane z druku banknotów i w ten sam sposób znacznie zmniejsza ryzyko.

Można również stosować dodatkowe kolory, takie jak OVI („atrament zmiennooptyczny”). Ponadto dostarczamy etykiety z zmiennym mikrotekstem w najwyższej jakości.
 

Bezpieczne dzięki drukowi cyfrowemu

Etykieta samoprzylepna w druku cyfrowym z różnymi zabezpieczeniami – nadrukowanym zmiennym mikrotekstem, dwuwymiarowym kodem 2D Data Matrix i kodem seryjnym – sprawia, że Państwa produkt jest jeszcze bezpieczniejszy przed sfałszowaniem. Wszystko połączone w jedną etykietę bezpieczeństwa.

  • Wysoka rozdzielczość druku w 812dpi – jakość fotoksiążek
  • Kod mikrotekstowy i kod Data-Matrix w rozdzielczości 1200 dpi dwukrotnie większej niż standardowa drukarka laserowa – zapewnia najwyższą ostrość krawędzi i tym samym najlepsze możliwości odczytu
  • Zmienny mikrotekst możliwy tylko w druku cyfrowym
  • Personalizowany kod Data Matrix i mikrotekst (czcionka 0,5 punktu) jako ogranicznik obrazu
  • Wygenerowany losowo kod alfanumeryczny na klapce
  • Kod alfanumeryczny jest zabezpieczony gwarancją pierwszego otwarcia
  • Możliwa autoryzacja w oparciu o bazę danych w Internecie
  • Kody dla bonów


Dowiedz się tutaj więcej o możliwościach druku cyfrowego

Product Fiche - Security features
80 KB  /  pdf

Osoba do kontaktu w przypadku dalszych pytań

Head Business and Customer Centricity Tim Santo
Tim Santo
Head Business and Customer Centricity
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.